Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

Головна ідея, мета та завдання освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Головна ідея освітньої технології «Навчання у співробітництві» - учитися разом, а не лише виконувати щось разом.

Мета освітньої технології «Навчання у співробітництві» - оволодіння знаннями, уміннями, навичками кожним учнем на рівні, який відповідає індивідуальним особливостям його розвитку, у поєднанні з ефектом соціалізації, формуванням комунікативних умінь під час спільної творчої праці.

Основні завдання освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

 • навчити самостійно мислити, генерувати ідеї, доводити їх доцільність та правильність;

 • навчити спілкуватися під час пізнавальної спільної та творчої діяльності;

 • навчити працювати самостійно при постійній взаємодії в групі;

 • навчити працювати у команді, виконуючи різні соціальні ролі;

 • приймати колективні доцільні рішення;

 • сприяти слухачам у набутті комунікативних навичок;

 • навчити навчатися разом (у колективі, у групі);

 • сформувати необхідність у взаємопідтримці, взаємодопомозі;

 • сформувати почуття відповідальності за власні дії;

 • розширити коло спілкування слухачів, їх світогляд;

 • прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами, зокрема збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, висувати різні гіпотези, робити висновки й узагальнення.

Ознаки та принципи освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Основні ознаки освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

 • єдність мети за завдань;

 • індивідуальна відповідальність;

 • рівність можливостей;

 • співробітництво (не змагання);

 • самостійна спільна діяльність;

 • взаємодопомога;

 • оцінка зусиль кожного члена групи, спрямованих на досягнення мети;

 • педагогічне спілкування.

Основні принципи освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

 • одне завдання на групу;

 • одна нагорода (заохочення) на групу;

 • розподіл ролей всередині групи.

Позитивні сторони освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Негативні сторони освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Спрямованість на творчу спільну працю.

Стимулювання ініціативи та ріст творчих можливостей.

Моральне виховання слухачів.

Неможливість вироблення загальних підходів до розв’язання завдань.

Роль учителя та учнів при використанніосвітньої технології «Навчання у співробітництві»

Учитель набуває нову роль організатора самостійної діяльності учнів, а не передачі суми знань та досвіду, накопиченого людством. Ролі учителя при використанні освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

 • організація самостійної пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності учнів;

 • допомога учням у самостійному пошуку необхідної інформації, критичному її осмисленні;

 • вироблення в учнів уміння робити висновки, аргументувати власну позицію, розв’язувати проблеми, які виникають.

Соціальні ролі учнів при роботі за освітньою технологією «Навчання у співробітництві»:

 • лідер;

 • виконавець;

 • організатор;

 • доповідач;

 • експерт;

 • дослідник;

 • оформлювач;

 • редактор;

 • ведучий та інші.

Учні / слухачі самостійно визначають розподіл ролей, фіксуючи їх виконання, й обов’язково повинні усвідомити необхідність ефективного їх виконання,