Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
YArosheva_O._I._Ekologiya._Navch._posib._2012.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

Змістовий модуль 3 Майбутнє людства в контексті глобальних екологічних проблем. Пошук шляхів виживання людства Вступна частина

Кінець XX сторіччя відзначений негативними процесами науково-технічного прогресу, що привели до руйнування і вичерпання природних ресурсів, різкому руйнуванню регенеративних механізмів біосфери, порушенню динамічної рівноваги глобальної земний соціоекосистеми. Земна соціоекосистема втратила здатність до природної саморегуляції, і сьогодні її головним регулятором повинне стати людське співтовариство. Ці факти свідчать про те, що у випадку не вирішення протиріччя між Людством і Природою, остання вирішить його за рахунок Людства, яке буде просто витіснено Природою. Зруйнована біосфера почне відновлювати свою динамічну рівновагу, але вже без людей. Значення охорони природи, як необхідної умови виживання людства, зараз усвідомлюється нашим суспільством, однак, на жаль, воно мало готове до послідовної і безумовної реалізації природоохоронних заходів. Отже, поряд з новою модернізацією, людству необхідно створити нову культуру у взаєминах як між людьми, так і з природою, суб'єктом якої є людина. Сучасне покоління людей несе особливу відповідальність в забезпеченні переходу до нового стану людства, оскільки тільки воно ще має час для виконання подібного завдання. Подолання екологічної кризи тільки технічними засобами неможливо. Нова цивілізація, для того щоб вона виявилася здатною забезпечити подальше існування на Землі людства як розумного виду, повинна спиратися не тільки на нову технологічну основу виробничої діяльності людей, але і на глибоке розуміння місця людини в навколишньому світі. Від того, зуміє людина стати екологічною істотою чи ні, залежить бути йому на Землі чи не бути.

У даному модулю розглядаються основні прояви глобальної екологічної кризи та можливі шляхи її подолання.

Тема 3.1 глобальні екологічні проблеми

3.1 Теоретична частина

3.1.1 Загальна характеристика глобальних проблем

Перед людством постійно виникають багато чисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, інші торкаються значних регіонів світу.

Відзначимо ознаки властиві глобальним проблемам людства які відрізняють їх від інших проблем навіть планетарного характеру:

1. глобальні масштаби прояву, що виходять за рамки однієї держави або групи країн;

2. гострота прояву;

3. комплексний характер; усі проблеми тісно переплетені;

4. загальнолюдська сутність, що робить їх зрозумілими й актуальними для всіх країн і народів;

5. спроможність визначати в тих або інших аспектах хід подальшої історії людства;

6. можливості їх вирішення лише зусиллями усього світового співтовариства.

Серед глобальних проблем людства на початку XXІ-ГОстоліття на перше місце виходять глобальні екологічні проблеми.

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища. Те що людина зробила з навколишньою природою по своїх масштабах катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезлісювання і опустелювання - руйнується біосфера. Великий ризик самознищення людства в результаті власної діяльності.

Необмежене використання природних ресурсів і вільне викидання відходів у навколишнє середовище привело до того, що в багатьох країнах практично не залишилося непорушених природних екосистем, спроможних повною мірою виконувати свої функції збереження стану навколишнього середовища. Стійкий розвиток суспільства усе більш стримується глобальними екологічними проблемами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.