Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
YArosheva_O._I._Ekologiya._Navch._posib._2012.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

Природокористування?

Плата за користування природними ресурсами та забруднення навколишнього середовища, продаж прав на забруднення;

система економічного стимулювання природоохоронної діяльності;

створення ринку природних ресурсів, вдосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактора, особливо на продукцію галузей, які експлуатують природу ;

екологічні фонди;екологічне страхування,екологічні програми;

усе зазначене вище разом.

2.2.7. За якою формулою розраховується загальний економічний збиток (шкода) від забруднення навколишнього середовища?

;

;

;

;

.

2.2.8. За якою формулою розраховується плата за забруднення

атмосфери пересувними джерелами забруднення?

;

;

;

;

.

2.2.9. Назвіть формулу, за якою розраховуються платежі за розміщення твердих відходів у природному середовищі.

;

;

;

;

.

2.2.10. Назвіть формулу, за якою розраховуються платежі за скидання забруднюючої речовини в поверхневі води, територіальні внутрішні й морські води, підземні горизонти.

;

;

;

;

.

2.2.11. За якою формулою розраховується плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами забруднення?

;

;

;

;

.

2.2.12. Еколого-економічна ефективність виробничих процесів визначається за формулою:

;

;

;

;

.

2.2.13. Витрати на запобігання забруднення територій - це:

витрати на будівництво очисних споруд;

витрати на створення санітарно-захисних зон;

витрати на розробку мало - та безвідходних технологій;

витрати на розробку механізмів і машин, які не забруднюють навколишнє середовище;

усе зазначене вище разом.

2.2.14. Витрати на ліквідацію наслідків від тих забруднень, яких не вдалося уникнути - це:

витрати на дезактивацію заражених зон;

витрати на відновлення ґрунтів, лісів;

витрати на евакуацію населення;

витратна на відновлення рекреаційних зон, здоров’я людей;

усе зазначене вище разом.

2.2.15. По якій формулі розраховують витрати на природоохоронну діяльність?

;

;

;

.

2.2.16. Який процент від валового національного продукту складають витрати на природоохоронну діяльність в Україні:

1…5%;

5…10%;

10…12%;

12…15%

15…20%

2.2.17. Відведений екологічний збиток (ЕШ) це:

економічні та виражені в грошовому виразі неекономічні втрати суспільства, за рахунок не ефективного використання природніх ресурсів;

економічні та виражені в грошовому виразі неекономічні втрати суспільства, яких можна було б уникнути при оптимальному стані природного середовища, що порушується в результаті техногенного впливу;

економічні витрати на будівництво очисних споруд;

економічні витрати на розробку мало- та безвідходних технологій;

економічні витрати на відновлення рекреаційних зон.

2.2.18. Джерела фінансування природоохоронної діяльності такі:

самофінансування, тобто, підприємство несе витрати за забруднення навколишнього середовища;

фінансування за рахунок державного бюджету;

фінансування за рахунок місцевих бюджетів;

фінансування за рахунок приватного капіталу.

усе зазначене вище разом.

2.2.19. Для яких цілей створюються страхові екологічні фонди (дайте

найбільш повну відповідь)?

Для фінансування витрат, пов’язаних із попередженням і ліквідацією наслідків екологічних катастроф;

для фінансування витрат, пов’язаних із попередженням і ліквідацією наслідків стихійних лих;

для фінансування витрат, пов’язаних із попередженням і ліквідацією наслідків радіаційного забруднення;

для фінансування витрат, пов’язаних із попередженням і ліквідацією підтоплення населених пунктів;

усе зазначене вище разом.

2.2.20. Екологізація економіки потребує (дайте найбільш повну відповідь):

утілення екологічно чистих технологій;

збільшення ККД використання сировинних ресурсів;

екологізації всіх виробничих процесів;

екологізації самої людини шляхом виховання й освіти;

усе зазначене вище разом.

2.2.21. Що таке природні умови існування?

Елементи й сили природи, що людина використовує або може використовувати для своїх життєвих потреб;

повітря;

елементи й сили природи, що впливають на життя та діяльність людини, але не беруть участі у матеріальному виробництві;

елементи й сили природи, що людина використовує для покращення свого здоров’я;

елементи й сили природи, що людина використовує для покращення свого матеріального стану.

2.2.22. Які бувають види природних ресурсів (дайте найбільш повну відповідь)?

Замінні;

незамінні;

вичерпні;

невичерпні;

усе зазначене вище разом.

2.2.23. Які бувають принципи природокористування (дайте найбільш повну відповідь)?

Економічний;

еколого-економічний;

соціоекологічний ;

раціональне природокористування;

усе зазначене вище разом.

2.2.24. Які критерії ефективності економічного принципу природокористування?

Отримання максимальних прибутків при мінімальних затратах;

отримання максимально можливих прибутків при мінімальному забрудненні навколишнього середовища;

отримання максимально можливих прибутків при збереженні динамічної рівноваги в геоекосистемах;

отримання мінімальних прибутків;

усе зазначене вище разом.

2.2.25. Які критерії ефективності соціоекологічного принципу природокористування (раціональне природокористування)?

отримання максимальних прибутків при мінімальних затратах;

отримання максимально можливих прибутків при мінімальному забрудненні навколишнього середовища;

отримання максимально можливих прибутків при збереженні динамічної рівноваги в геоекосистемах;

отримання максимальних прибутків;

отримання мінімальних прибутків.

2.2.26. Що таке продуктивні сили (дайте найбільш повну відповідь)?

Трудові ресурси;

засоби виробництва;

сировина;

природні ресурси;

трудові ресурси, засоби виробництва, природні ресурси.

2.2.27. Еколого-економічні проблеми використання нафти й бензину (дайте найбільш повну відповідь) такі:

забруднення водних ресурсів і берегових територій нафтою;

зменшення продуктивності водоймищ;

забруднення автотранспортом навколишнього середовища окислами вуглецю;

забруднення автотранспортом навколишнього середовища свинцем;

усе зазначене вище разом.

2.2.28. Еколого-економічні проблеми здобування вугілля (дайте найбільш повну відповідь) такі:

забруднення навколишнього середовища;

порушення с/г земель, забруднення підземних вод;

травматизм і захворюваність гірників;

зменшення вичерпних корисних копалин і подорожчання їх здобування;

усе зазначене вище разом.

2.2.29. Альтеративні види енергетики (перерахуйте вірні відповіді) такі:

гідроенергетика, теплоенергетика,сонячна енергетика;

теплоенергетика;біоенергетика; сонячна енергетика ;

вітрова енергетика; біоенергетика; сонячна енергетика;

атомна енергетика; вітрова енергетика; біоенергетика;

усе зазначене вище разом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.