Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
YUdina_T.I.,_Vetrov_V.M._Proektuvannya_pidpriem...doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
2.93 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства

Юдіна т.І., Ветров в.М.

Проектування підприємств з основами САПР”

Курс лекцій

для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки

6. 051701 «Харчові технології та інженерія»

Затверджено на засіданні кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

Протокол № 19 від 22. 05 2008р.

Д онецьк 2008

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни “Проектування підприємств з основами САПР” є засвоєння теоретичних основ сучасних методик технологічного проектування, формування умінь проектування закладів ресторанного господарства засобами САПР, опанування галузевих вимог до розробки проектної документації при створенні нових закладів ресторанного господарства і реконструкції існуючих, на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.

Завданням дисципліни є опанування студентами основ теорії проектування закладів ресторанного господарства, вивчення сучасних тенденцій розвитку ресторанного бізнесу; набуття ними навичок з:

  • розробки техніко-економічного обґрунтування проекту і нормативної документації на проектування;

  • моделювання технологічних процесів закладів ресторанного господарства;

  • розробки просторових рішень закладу відповідно до моделі його роботи, будівельних норм, сучасних презентаційних та дизайнерських концепцій проектування;

Знання та вміння, набуті в процесі вивчення дисципліни, дозволять майбутнім фахівцям професійно підходити до процесу проектування закладів ресторанного господарства, приймати участь у створенні нових проектів, а також реконструюванні діючих закладів ресторанного господарства, аналізувати виробничі процеси, розробляти сучасні заходи їх удосконалення, обґрунтовувати і приймати рішення щодо необхідності розробки і впровадження новацій в закладах ресторанного господарства.

Професійна спрямованість дисципліни досягається опануванням наукових основ та сучасних практичних підходів до проектування закладів ресторанного господарства засобами САПР. Вивчення дисципліни базується на поєднанні різноманітних форм навчального процесу: лекцій, лабораторних навчальних занять в діючих закладах і самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом.

Зміст

Змістовий модуль 1. Організаційні засади проектування підприємств ресторанного господарства.

Тема 1. Загальні положення та формування системи проектування підприємств................................................................................................

Тема 2. Концептуальні засади проектування закладів ресторанного господарства ...............................................................................................

Тема 3. Методологія проектування закладів ресторанного господарства.........

4

18

27

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-технологічні основи проектування функціональних груп приміщень

Тема 4. Проектування групи приміщень для прийому та зберігання продуктів.......................................................................................................

Тема 5. Організаційно-технологічні підходи проектування виробничих приміщень....................................................................................................

Тема 6. Проектування приміщень для споживачів, управлінсько-організаційного призначення, особистої гігієни персоналу та інженерно-технічного забезпечення функціонування закладу..............

36

42

54

Змістовий модуль ІІІ. Моделювання закладів ресторанного господарства у просторі засобами САПР

Тема 7. Розробка об’ємно-планувальних рішень підприємств ресторанного господарства ..............................................................................................

64

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.