Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / МЕДУ - ГОС / МЕДУ. 184 вопроса..doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.22 Mб
Скачать
  1. Ліцензування в експортно-імпортній діяльності України

Згідно з Законом про ЗЕД, ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.

Ліцензування експорту і імпорту товарів запроваджується у разі:

- значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні;

- експорту/імпорт дорогоцінних металів, крім банківських металів;

- необхідності застосування заходів захисту вітчизняного товаровиробника;

- необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав;

- необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.

Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот, приймається Кабінетом Міністрів України.

Правила ліцензування не поширюються на експорт та імпорт деяких товарів, які здійснюються уповноваженими суб'єктами ЗЕД: озброєнь, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів та ін.

Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Автоматичне ліцензування є комплексом дій органу виконавчої влади з надання суб'єкту ЗЕД дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.

Неавтоматичне ліцензування є комплексом дій органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів.

  1. Україна в системі міжнародної торгівлі послугами

Для України значний розвиток сфери послуг розпочався в 2000 р. і триває й досі. Основною в цій сфері постає частка транспортних послуг − 82,7%, особливо послуг трубоп-ровідного транспорту. Також Україна надає: туристичні, транспортні, ділові послуг, інформаційних послуги проте вони не відповідають потенціалу України.

Відбувається збільшення частки послуг у структурі українського імпорту, де транспортні послуги становлять 23,4%, подо-рожі − 4,2%, послуги зв'язку − 5,7%, фінансові та страхові − 8,3%, будівельні послуги − 2,3%, різні ділові, професійні та технічні послуги − 13,8%. Відповідно у структурі української торгів-лі послугами головними експортерами є країни СНД (54,7%), Європи (28,2%), Азії (7,0%), а імпортерами − країни Європи (38,7%), СНД (24,3%), Америки (20,4%).

Найперспективнішим напрямком розвитку сучасного ринку послуг в Україні є туристичний бізнес. Туристична індустрія перебуває в стадії становлення. Обсяг в'їзного туризму зріс на 31,8% порівняно з минулими роками. Зросла на 5% кількість внутрішніх туристів, які подорожували Україною.

Структура транспортних комунікацій в України характеризується широкою номенклатурою: до неї входить залізничний, автомобільний, морський, річковий, авіаційний та інші види транспорту.

У структурі експорту цього виду послуг головна частка припадає на трубопровідний транспорт − 51,9%. Питома вага залізничного транспорту − 15,8% , він є найрозвиненішим в Україні. Морський − 13,8% і посідає третє місце за вантажообігом після трубопровідного та залізничного транспорту, повітряного − 10,5%.

Ринок консалтингових послуг в Україні останнім часом розвивається досить швидкими темпами.Найпоширенішою складовою консалтингу в Україні є розроблення проектів бізнес-планів, необхідних для отримання банківських та інших кредитів. Близько 60% виручки від реалізації консалтингових послуг в Україні припадає на управлінський та бізнес-консалтинг, а також – на юридичні й податко-ві послуги.

Розвиток страхової галузі в Україні супроводжується появою значної кількості малих страховиків. Проте лише 11% українських компаній володіють власним капіталом. Щоб посилити конкурентоспро-можності українські страховики повинні істотно підвищити капіталізацію шля-хом нарощування власних ресурсів, об'єднання та купівлі малих страхових компаній, входження до промислово-фінансових або холдингових груп.

Соседние файлы в папке МЕДУ - ГОС