Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / МЕДУ - ГОС / МЕДУ. 184 вопроса..doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.22 Mб
Скачать
  1. Роль хеджування у розширенні експорту та підвищення ефективності мед України

Хеджування - використання одного інструменту для зниження ризику,пов'язаного з несприятливим впливом ринкових факторів на ціну іншого,пов'язаного з першого інструмента, або на що генеруються їм грошові потоки.

Роль хеджування у розширенні експорту та підвищення ефективності МЕД дуже велика.

При хеджуванні відбувається істотне зниження цінового ризику, пов'язаного із закупівлями сировини і постачанням готової продукції; хеджування процентних ставок і обмінних курсів знижує невизначеності майбутніх фінансових потоків і забезпечує більш ефективний фінансовий менеджмент. У результаті зменшуються коливання прибутку і поліпшується керованість виробництвом.

Добре побудована програма хеджування зменшує як ризик, так і витрати. Хеджування вивільняє ресурси компанії і допомагає управлінському персоналу зосередитися на аспектах бізнесу, в яких компанія має конкурентну перевагу, мінімізуючи ризики, які не є центральними. Зрештою, хеджування збільшує капітал, зменшуючи вартість використання коштів і стабілізуючи доходи.

Хеджування не перетинається зі звичайними господарськими операціями і дозволяє забезпечити постійний захист ціни без необхідності змінювати політику запасів або укладати довгострокові форвардні контракти.

У багатьох випадках хеджування полегшує залучення кредитних ресурсів: банки враховують захеджовані застави за вищою ставкою; це ж відноситьсядо контрактів на постачання готової продукції.

  1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні

Міжнародний туризм включає в себе осіб, що виїжджають за кордон і не займаються там оплачуваною діяльністю.

В ХХІ столітті туристична галузь стала потужною ланкою економічного розвитку як окремих країн, так і в світі загалом. Пріоритети розвитку туристичної сфери охоплюють такі можливості, як: підвищення якості життя громадян, зменшення плинності кадрів, значне поповнення бюджетів різних рівнів, захист та ефективне використання природних багатств і сприяє укріпленню авторитета країни на міжнародному рівні.

Україна має особливе географічне розташування та рельєф, сприятливий клімат та природо-ресурсний потенціал, що дають можливості розвивати туризм як в середині країни, так і між країнами. Туризм розширює торгівлю, транспортні перевезення, спонукає до розбудови нових доріг, туристичних баз, розвитку ринкових відносин, а також міжнародного співробітництва, завдяки чому країни стають світовими лідерами серед інших.

Україна має багатий туристичний потенціал, але в даний час не належить до світових лідерів.

На дану ситуацію впливають ряд внутрішніх чинників:

1. низький рівень обслуговування;

2. технологічна відсталість галузі;

3. низький рівень комунікації в туристичній інфраструктурі;

4. відсутність цілісної системи державного управління туризму у регіонах;

5. низький обсяг капіталовкладень;

6. практично відсутні інноваційні проекти та наукові дослідження щодо розвитку туризму.

Туристичний сектор України характеризується генеруванням туристичних потоків з таких країн, як: Росія, Польща, Білорусь, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, США та Узбекистан. Найбільшу частку у загальних туристичних потоках замає Росія (31,4%), а найменшу – Узбекистан (0,3%).

Нині Україна розвиває міжнародне співробітництво у рамках СОТ, СНД, організації Чорноморського економічного Співробітництва, Центральноєвропейської ініціативи, співпрацює з ЄС, Радою Європи, Радою держав Балтійського моря тощо. Метою співробітництва є створення єдиного туристичного простору як зони вільної торгівлі туристичними послугами та свободи туристичного руху; ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу для інтенсифікації туристичних потоків; розробка спільного конкурентоспроможного туристичного продукту країн-учасниць та підвищення економічної ефективності туризму як передумови соціально-економічного розвитку країн.

Соседние файлы в папке МЕДУ - ГОС