Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_рек_Муратова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
444.93 Кб
Скачать

Логічні і гносеологічні основи науки

 1. Наукове пізнання як подолання омани (заблудження)

 2. Заблудження (омана), відображення і істина в пізнавальному процесі

 3. Знання, практика і заблудження / омана в пізнанні істини

 4. Природа омани (заблуждения) в науковому пізнанні. Пізнання істини як подолання заблудження

 5. Суб'єктивізм у визначенні істини

 6. Наукова теорія, її мета і функції в науковому пізнанні

 7. Основні типи наукових теорій і методи їх побудови

 8. Наукова проблема і її роль у розвитку науки

 9. Наукова ідея як теоретична форма пізнання, її значення для розвитку науки

 10. Наукова гіпотеза, її методологічна роль в побудові наукової теорії

 11. Взаємовідносини теорії і практики в науковому пізнанні

 12. Поняття, судження і умовивід як форми пізнання та теоретичного мислення

 13. Розуміння загального та одиничного, сутності та явища в логіці наукового мислення

 14. Діалектика випадковості і необхідності в пізнанні причинності та закономірності дійсності

 15. Поняття «науковий закон», роль законів у науковому дослідженні

 16. Становлення поняття «закон» в історії науки

 17. Гносеологічні і логічні засоби відкриття та формулювання законів наукою

 18. Логічна, пізнавальна і практична роль наукових законів

 19. Процес виникнення нового знання в розвитку наукового пізнання і його дослідження в роботі А.В. Славіна «Проблема виникнення нового знання»

 20. Наукова теорія і способи її побудови

 21. Позитивістські уявлення про науку

 22. Єдність чуттєвого та логічного в пізнанні

Метод і методологія

 1. Предмет і завдання методології наукового пізнання

 2. Співвідношення метафізичного і діалектичного способів мислення в науковому пізнанні

 3. Загальне та одиничне, діалектичне узагальнення і приватні методи наукового пізнання

 4. Діалектична та формальна логіка як методи пізнання

 5. Спостереження як науковий метод емпіричного дослідження

 6. Експеримент, його можливості і функції в науковому дослідженні

 7. Роль категорій сутність і явище в науковому пізнанні

 8. Дедукція та індукція, аксіоматики-дедуктивний та гіпотетико-дедуктивний методи в науковому пізнанні

 9. Індукція і дедукція у науковому пізнанні

 10. Аналогія та метод моделювання у науковому пізнанні

 11. Формалізація та математична логіка в науковому дослідженні

 12. Єдність аналізу і синтезу в науковому пізнанні

 13. Тотожність і відмінність історичного і логічного як метод пізнання

 14. Проблема взаємозв'язку логіки розвитку математичної теорії з її історією (можна взяти на матеріалі будь-якій області наукового знання)

 15. Єдність абстрактного і конкретного як методологічний принцип наукового пізнання

Історія науки

 1. Історіографія науки (виникнення, напрямки, основні ідеї та концепції, представники)

 2. Сторінки розвитку історико-наукової думки

 3. Природознавство і філософія, історія і людина

 4. Історія науки як наука: побудова теорій розвитку науки

 5. Альфонс Декандоль і його історія науки і вчених

 6. В.І. Вернадський як історик науки

 7. Проблеми історії та теорії розвитку науки в працях Т.І. Райнова

 8. Про концепцію науки Джеральда Холтотта

 9. Основи класифікації наук: різноманіття принципів і концепцій. Її значення для вивчення наук у системі освіти.

 10. Взаємозв'язок розвитку техніки і знання в історії науки

 11. Історичний взаємозв'язок історії освіти і науки

 12. Виникнення, причини та основні етапи розвитку хімії як науки (замість хімії можна розглянути будь-яку науку на вибір).

 13. Джерела, початкові форми і рушійні сили виникнення науки

 14. Предмет науки про суспільство та її розвиток

 15. Наступність наукового знання і нелінійність його розвитку

 16. Наукова істина і доля вченого. Або: Розвиток науки в особах (взяти внесок у розвиток науки та наукову діяльність будь-кого з учених)

(З історії науки можна взяти на вибір будь-який період, епоху, країну, наукову область, відкриття в історичному аспекті та сформулювати тему, затвердивши у викладача)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.