Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_вказ_до_РГР(корект).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
7.31 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Компонентна база радіоелектронної апаратури методичні рекомендації

до виконання розрахунково-графічної роботи

для студентів

напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка»

всіх форм навчання

Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ”

Київ

"Політехніка"

2011

Компонентна база радіоелектронної апаратури: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050901 „Радіотехніка” всіх форм навчання / Уклад.: С. М. Дяченко, В. О. Піддубний – К.: 2011. – 65 с.

Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ”

(Протокол № ___ від __ .04.2011 р.)

Навчальне видання

КОМПОНЕНТНА БАЗА

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ

АПАРАТУРИ

Методичні рекомендації

до виконання розрахунково-графічної роботи

для студентів

напряму підготовки 6.050901

„Радіотехніка”

всіх форм навчання

Укладачі: Дяченко Станіслав Мефодійович

Піддубний Володимир Олексійович

Відповідальний редактор Правда В.І.

канд. техн. наук, проф.

Рецензент Видалко Є.М.

канд. техн. наук, доц.

Зміст

Вступ............................................................…...…………….....………….…...4

 1. Загальні вказівки до виконання РГР............................................................4

 2. Фізичні властивості напівпровідників……………………………….…....7

  1. Основи зонної теорії................................................................................7

  2. Концентрація носіїв заряду..…....................................….…….……...10

  3. Струми в напівпровіднику....................................................................13

  4. Приклади розв’язання задач розділу «Фізичні властивості напівпровідників».................................................................................................17

 3. Напівпровідникові діоди………………………………………………….29

  1. Електронно-дірковий перехід………………………………………...29

  2. Контактна різниця потенціалів……………………………………….31

  3. Вольт-амперна характеристика ідеального переходу……......35

  4. Приклади розв’язання задач розділу «Напівпровідникові діоди»…37

 4. Транзистори………………………………………………………………..44

  1. Приклади розв’язання задач розділу «Транзистори»…………….…44

 5. Електронні прилади…………………………………………………….…45

  1. Приклади розв’язання задач розділу «Електронні прилади»…..…..45

 6. Індивідуальні завдання на розрахунково графічну роботу……………..53

 7. Література………………………………………………………………….64

  1. Список основної рекомендованої літератури……………………….64

  2. Список допоміжної рекомендованої літератури……………………65

ВСТУП

Робочим навчальним планом напрямку підготовки 6.050901 „Радіотехніка” освітньо-професійної підготовки бакалаврів в дисципліні „Компонентна база радіоелектронної апаратури” передбачено виконання розрахунково-графічної роботи (РГР). РГР вимагає виконання кожним студентом близько двадцяти індивідуальних завдань. Виконання цих завдань направлене на поглиблення розуміння фізичного змісту явищ, які лежать в основі дії компонентів РЕА, закріплення в пам’яті основних закономірностей і формул, а також набуття навиків практичного застосування теоретичних знань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.