Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод_бакалавр1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
804.35 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра

для студентів напрямку підготовки

6.090802 «Електронні пристрої та системи»

всіх форм навчання

Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»

Київ 2011

Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напрямку підготовки 6.090802 «Електронні пристрої та системи», всіх форм навчання. - К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 50 с.

Навчальне видання

Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напрямку підготовки 6.090802 «Електронні пристрої та системи», всіх форм навчання

Укладач: Батрак Лариса Миколаївна, ст. викл.

Відповідальний редактор: Жуйков В.Я., проф., д. т. н.

Рецензент:

Київ – 2011 р.

З М І С Т

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.........................................................................

4

1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ..

6

2. СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ…………………………

9

2.1. Пояснювальна записка, її зміст та обсяг

2.2. Графічна документації роботи

3. ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ............................................

3.1. Оформлення пояснювальної записки......................................

3.2. Оформлення реферату до роботи……………………………..

3.3. Оформлення графічної документації …………......................

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Додаток А. Тематика бакалаврських робіт....................................

Додаток Б. Завдання на виконання бакалаврської роботи.........

Додаток В. Графік виконання бакалаврської роботи..................

Додаток Г. Структура роботи бакалавра за обсягом...................

Додаток Д. Опис проекту...................................................................

Додаток Е. Титульна сторінка..........................................................

Додаток Ж. Приклад оформлення змісту………………………...

Додаток З. Приклад оформлення посилань……...........................

Додаток К. Загальні вимоги до бакалаврської роботи………….

Додаток Л. Приклад виконання переліка елементів……………

Додаток М. Відзив наукового керівника роботи...........................

Додаток Н. Рецензія на бакалаврську роботу...............................

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.