Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД. РЕК.к СР ТЕД-2- 11.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
7.96 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

Проф. Якорнов є.А. Методичні рекомендації

щодо підготовки і проведення практичних занять та лабораторних робіт

з дисципліни «Технічна електродинаміка та поширення

радіохвиль»

(кредитний мод.2, Ч.1 «Техніка та прилади НВЧ

телекомунікацийних систем»)

для напрямів підготовки (бакалавр):

6.050903 Телекомунікації

Методичні рекомендції розглянуті

та затверждені на засіданні кафедри засобів

телекомунікацій (протокол № 5 від 20. 01.2010р.)

Київ- 2010

  1. Рейтингова система оцінки успішності студентів по кредитному модулю № 2 «Техніка та прилади нвч телекомунікацийних систем»

1.1. Загальні положення

Виходячи із загальних тенденцій Болонського процесу і навчання в НТУУ «КПІ», зокрема, пріоритету самостійної роботи студентів (СРС) 50 відсотків часу вивчення дисципліни відводиться на самостійне опрацьовування матеріалу (особливе рішення завдань) і виконання домашньої контрольної роботи (ДКР). Тому нижче приводяться переліки питань до кожного практичного заняття з вказівкою літератури, яку необхідно обов'язково опрацювати (законспектувати), а також умови завдань, що виносяться на модульну контрольну роботу (МКР) та іспит.

Для стимуляції самостійної роботи над дисципліною вводиться рейтингова система, що дозволяє рівномірно вивчати учбовий матеріал модуля 2 протягом семестру шляхом оцінювання роботи студента в балах і при наборі ним більше 170 балів здійснювати допуск до іспиту (також як і в мод. 1 згідно Положень вищої школи обов’язковими умовами допуску є заліки по 6 лабораторним роботам і захищена ДКР). Максимальна кількість балів, які може набрати кожен студент, і за що приведено нижче.

Розподіл учбового часу по видах занять і СРС кредитного модуля 2 згідно робочого учбового плану предоставлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Семестр

Учбовий час

Розподіл учбових годин

Контрольні заходи

кредити

акад. години

Лекції

Прак­тичні

Лаб. роб.

СРС

+

ДКР

+

залік.

МКР

ДКР

Семестр. атест.

4

3

90

18

6

10

54

1

1

Залік

Рейтинг студента по кредитному модулю №2 у четвертому семестрі складається з балів, які він отримує:

1) за письмову п'ятихвилинну відповідь кожного студента на початку кожної лекції з матеріалу попередньої лекції (необхідність введення такого контролю пов'язана з дуже малою кількістю запланованих практичних занять (всього 3));

2) за виконання і захист 5-и лабораторних робіт;

3) за три контрольні роботи ( МКР ділиться на три контрольні роботи тривалістю 30 хвилин кожна);

4) за виконання ОКР, що охоплює всі три теми модуля;

5) за відповідь на іспиті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.