Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_рек_Муратова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
444.93 Кб
Скачать

Закони розвитку науки

 1. Взаємовідносини історії розвитку предмета науки та логіки його пізнання

 2. Дія основних законів діалектики в пізнанні

 3. Рух пізнання від безпосереднього споглядання до абстрактного мислення, від явища до сутності

 4. Диференціація та інтеграція наук

 5. Сучасні форми та тенденції інтеграції науки

 6. Єдність наукового знання і його дисциплінарна відмінність

 7. Закони розвитку пізнання – закони діалектики. Загальна характеристика

 8. Джерело розвитку і рушійна сила пізнання – протиріччя

 9. Закон заперечення заперечення у розвитку науки

 10. Новації і традиції в розвитку науки і лженаука

 11. Порівняльна характеристика поглядів на наукові революції (наприклад: Т. Кун і Ф. Енгельс, К. Поппер та Найдиш В.М.)

Сучасні філософські проблеми природних, технічних та соціально-гуманітарних наук

 1. Філософські проблеми фізики

 2. Філософські проблеми розвитку фізики по книзі Лі Смоліна

 3. Різниця поглядів Лі Смоліна і Ф. Енгельса на науку

 4. Проблема реальності в історичному розвитку класичної фізики і в науці XIX століття

 5. Проблема реальності і питання про об'єктивність знання у фізиці

 6. Проблема реальності в спеціальній теорії відносності

 7. Філософські проблеми математичного знання.

 8. Філософські проблеми сучасної психології.

 9. Філософські проблеми сучасної хімії.

 10. Філософські проблеми сучасної педагогіки.

 11. Філософські проблеми сучасної соціології.

Наукова інтуїція в діяльності вченого і проблема наукової творчості

 1. Діалектика почуттів і розуму у роботі вченого

 2. Творчий потенціал візуального сприйняття в інженерно-технологічної діяльності

 3. Творча особистість і наукове дослідження

 4. Творча особистість вченого та його епоха

 5. Новаторство вченого і наукова традиція

 6. В. Гейзенберг про співвідношення фізичних і філософських ідей

 7. Розробка розуміння інтуїції у філософському інтуїтивізму

 8. Математичний інтуїтивізм: основоположні тези

 9. Інтуїція вченого і роль інтуїції в науці

 10. Інтуїція вченого: шляхи та способи її формування

 11. Істина і людина, творча інтуїція і відкриття вченого

 12. Людська інтуїція – суспільство – наукове відкриття

 13. Розуміння інтуїції в ситуації пізнання

 14. Наукове мислення та різновиди інтуїції

 15. Проблема інтуїтивного «осяяння» в науковій творчості: різноманітність поглядів

 16. Розробка проблеми інтуїтивного пізнання і творчого мислення різними школами психології

 17. З історії дослідження творчого мислення в його зв'язку з інтуїцією в області психології творчості

 18. Погляди в області психології творчості на творчий процес

 19. Поняття інтуїції і її різновиди

 20. Історичні концепції інтуїції та особливості сучасного погляду на інтуїцію

 21. Інтуїція і несвідоме у творчому мисленні

 22. Пізнавальна роль інтуїції, її форми в науковому мисленні і творчості

 23. Роль інтуїції в побудові фізичного знання

 24. Інтуїція, аналогія, гіпотеза в природничому пізнанні

 25. Практика і достовірність інтуїтивного знання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.