Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_рек_Муратова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
444.93 Кб
Скачать

Типи тестів

З огляду на способи вибору вербальних або невербальних реакцій студента тести поділяють на такі типи:

  • тести множинного вибору – студентам пропонують завдання до тексту і декілька варіантів, з яких лише один правильний; студенти повинні вибрати відповідь і записати її номер поруч із номером запитання; у тесті множинного вибору варіанти для вибору не можуть бути будь-якими, вони повинні досить тонко відрізнятися один від іншого, інакше правильний варіант зразу очевидний;

  • ставиться питання і даються варіанти відповідей для вибору;

  • пропускається слово або частина фрази і подаються варіанти заповнення пропусків;

  • подається незакінчена фраза та варіанти її продовження для вибору;

  • тести альтернативного вибору – студентам пропонують два варіанти реакцій; може подаватися ряд питань, на кожне з яких можна дати один з двох варіантів відповідей.

Приклад:

Чи є правильними твердження? (поставити відповідь «так» чи «ні» поряд з номером твердження)

(а) Наука – констатація, опис, систематизація і пояснення фактів дійсності.

(b) Знання – це інформація, що має важливе значення в житті людини.

  • Тести перехресного вибору – у двох паралельних колонках подаються слова (твердження, висловлювання), які треба узгодити одне з одним.

  • Тести з вільно конструйованою відповіддю – тести без запропонованих варіантів реакцій: студенти продукують реакцію самостійно (на рівні фрази або тексту).

  • Тести виявлення помилок та корекції поданого твердження.

Процедура виконання тестів

На кожному тестовому завданні необхідно написати прізвище студента.

Тест виконується кожним студентом індивідуально на спеціально підготовленому екземплярі завдання, що видається викладачем.

Завдання тесту (наприклад твердження або запитання) мають бути переважно друкованими. Можливо при роботі з тестом невеликої складності запропонувати студентам виконувати тест, прослухавши питання чи твердження, і після прослуховування кожного такого завдання виконати вербальну або невербальну реактивну дію. Позитивним моментом виконання такого тесту є можливість для викладача лімітувати час продукування студентом реактивної дії (можливе використання спроектованих слайдів). Проте з огляду на факт різного темпераменту і швидкості мисленевих дій студентів, такий тест можна пропонувати з застереженням, тому що неправильна вербальна або невербальна реактивна дія студента може мати підґрунтям уповільненість мисленевих дій, притаманну цьому індивіду.

Таким тестом, виконуваним студентами за усними вказівками викладача, можуть бути лише тести альтернативного характеру, коли студент пише «+» або «―» поряд з номером завдання. Таке виконання тесту також можливе в разі передбачуваного написання студентом лише короткої відповіді. Інші типи тестів пропонувати студентам виконувати за усними завданнями викладача недоцільно. У першу чергу це стосується тесту множинного вибору, тому що в короткочасній пам’яті студента фіксується питання чи твердження, а з запам’ятовуванням ще 4-3-х варіантів, з яких треба вибрати один, короткочасна пам’ять не справляється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.