Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_рек_Муратова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
444.93 Кб
Скачать

Методика створення тесту

Для створення тесту викладач має таким чином оперувати з текстом певного навчального матеріалу (текст лекції, розділ підручника, стаття тощо):

  • Розділити навчальний матеріал / тему / підтему / на логічні частини.

  • Визначити головний зміст кожної частини.

  • Обрати тип тесту, що найбільш підходить для перевірки розуміння або знання студентом даної інформації.

  • Скласти тест та перевірити його функціональність, запропонувавши обраній особі (аспіранту, викладачу) виконати його.

  • Підготувати необхідну кількість друкованих тестових екземплярів згідно з кількістю студентів в академічній групі.

  • Скласти ключ до тесту – правильний варіант очікуваної від студента вербальної або невербальної реакції.

Позитивні характерні риси тестового контролю знань

  1. Кожний студент академічної групи виконує завдання індивідуально і самостійно.

  2. Студент активно мислить під час виконання тесту.

  3. Студент безпосередньо після виконання тесту одержує оцінювання, в той час, як після написання письмової контрольної роботи оцінювання відбувається через певний проміжок часу (кілька днів, тиждень).

  4. Тестовий контроль дозволяє зекономити час перевірки знань студентів в стільки разів, скільки студентів налічує академічна група.

Обмеження тестового контролю

Неможливість перевірити відношення студентів до змісту або проблеми: всі студенти зреагують по-різному на змістовну складову завдання, таку реакцію перевірити за ключем неможливо. Очікувані дії всіх студентів академічної групи при виконанні тестового завдання мають бути однаковими, стандартизованими. Наприклад, не можна задати таке питання: Чи поділяєте ви точку зору К. Поппера? Або таке: Як ви оцінюєте ставлення наукової спільноти до цієї нової течії в філософії науки?

Види тестового контролю

Значну роль в ефективному управлінні навчальним процесом відіграють види тестового контролю, що визначаються специфікою конкретного етапу тестування та обумовлюються його характеристиками. Кожному виду тестового контролю притаманна певна провідна функція, яку він виконує в системі тестового контролю. Так, в системі тестового контролю виділяються такі його види, як поточний – на занятті для перевірки засвоєння нового матеріалу (етап формування навички, вміння); тематичний – по завершенні роботи над темою / тематичним циклом; рубіжний – по завершенні семестру / навчального курсу; підсумковий – по завершенні ступеня навчання. Провідною функцією поточного тестування є коригуюча функція, реалізація якої дозволяє отримати дані про якість перебігу навчальної діяльності студентів і своєчасно вносити необхідні корективи в методи і прийоми навчання. Провідною функцією тематичного тестування виступає контролююча, реалізація якої дозволяє перевірити якість засвоєння студентами конкретної теми і прийняти рішення про можливість переходу до вивчення наступної або продовжити вивчення даної теми. Рубіжному та підсумковому тестуванням притаманна оціночна функція як провідна. Реалізація цієї функції дозволяє точно і об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень студентів в оволодінні тим матеріалом, який вивчався протягом відповідного етапу навчального процесу – міжатестаційного періоду, семестру, навчального року, ступеня.

Згідно з функціями різних видів тестування результати, отримані під час того чи іншого тестування, мають неоднаковий статус залежно від сили їх впливу на подальшу діяльність тестованого і діяльність учителя.

Умова достатньої ефективності тестового контролю – його систематичність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.