Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді на модуль. Фінансове.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
1.49 Mб
Скачать
  1. Яким чином визначаються міжбюджетні трансферти у випадках коли рішення про районний бюджет не затверджено? (п. 4 частини 3 статті 101 Бюджетного кодексу України)?

Якщо рішення про районний бюджет не затверджено у термін, визначений частиною другою статті 77 цього Кодексу, рішення про встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з урахуванням вимог цього Кодексу та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.

  1. Розкрийте механізм застосування нормативів щоденних відрахувань дотацій вирівнювання з бюджету та коштів що передаються до державного бюджету?

  2. В якому порядку відбувається перерахування коштів міжбюджетних трансфертів установами Державної казначейської служби (стаття 108 Бюджетнго кодексу України)?

  3. В якому порядку здійснюється перерахування коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? (стаття 92 Бюджетного кодексу України)?

  4. В якому порядку здійснюється перерахування коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? (стаття 93 Бюджетного кодексу України)?

  5. Чи можуть тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків?

  6. Проаналізуйте Концепцію реформування місцевих бюджетів затверджену Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. Які основні напрямки реформування міжбюджетних відносин на сьогодні в Україні вже реалізовані?

Тема 4: Бюджетний процес України (4 год.)

Контрольні питання до заняття 1:

1. Що таке бюджетний процес?

бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

2. Розмежуйте поняття «бюджетний період» та «бюджетний цикл»?

Необхідно розмежовувати бюджетний цикл і бюджетний період. Бюджетний цикл включає весь період (від початку складання бюджету до затвердження звіту про його виконання) та може тривати понад два роки. Тобто бюджетний цикл охоплює дію на всіх стадіях бюджетного процесу. При цьому треба враховувати й можливість розширення бюджетного циклу за рахунок пільгових бюджетних строків, коли триває дія капітальних асигнувань минулого бюджетного року, у разі якщо ці асигнування не були використані в поточному бюджетному періоді. Бюджетний період відповідає стадії виконання бюджету та охоплює період, на який затверджується бюджет, а за особливими обставинами -- на інший період.

3. Чи може бути змінений бюджетний період при введенні надзвичайного стану на території однієї з областей ?

Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є: 1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.