Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВІДПОВІДІ НА МОДУЛЬ Філософія і світогляд.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Філософія і світогляд

  1. Що вивчає аксіологія:

А)проблеми сенсу життя

Б)проблеми пізнання та істини

В)проблеми буття та його види

Г)проблеми науки і техніки

Д) проблеми природи і фізичного світу

2. Розділ філософії, який вивчає пізнання, джерела і форми знання, методи і межі знання називається:

А) апологія

Б) аксіологія

В) онтологія

Г) гносеологія

Д) антологія

3. Розділ філософії, який вивчає буття, форми і способи буття світу, його першооснову і сутність називається:

А) апологія

Б) аксіологія

В) онтологія

Г) гносеологія

Д) антологія

4. Хто вперше вжив термін «філософія» у відношенні до тих, хто завжди прагне до вищої мудрості, але її не досягає (бо мудрими можуть бути лише боги):

А)Піфагор

Б)Платон

В)Парменід

Г)Протагор

Д)Аристотель

5. В чому сутність філософського світогляду:

А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях

Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі

В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного

Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі

Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні

6. В чому сутність релігійного світогляду:

А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях

Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі

В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного

Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі

Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні

7. В чому сутність міфологічного світогляду:

А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях

Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі

В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного

Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі

Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні

8. Чим відрізняється філософія від науки:

А)екзистенційна спрямованість відображення світу

Б)відображення світу у формі понять

В)раціональний спосіб осягнення світу

Г)системність і обумовленість знання

Д)прагнення до досягнення істини

9. Міф (так як його розумів м.Еліаде і як його починають розглядати у 20ст.)…

А) міф є звичайна казка написана тогочасними літописцями для обдурювання людей

Б) міф є раціонально-обгрунтована і така що спирається на експериментальні підтвердження розповідь про доісторичний період певного народу

В) міф викладає сакральну історію, розповідає про події, які відбулися в далекі часи „початку всіх початків»

Г) міф розповідає про непевні події, які не спричинились до розквіту даного народу і його вибраність

10. Система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу називається:

А)світогляд

Б)апологія

В)онтологія

Г)мистецтво

Д)гносеологія

11. історичні типи світогляду:

А) міфологічний, релігійний, філософський

Б) міфологічний, релігійний, первісний

В) релігійний, філософський, трансцендентний

Г) філософський, світоглядний, релігійний

Д) філософський, побутовий, релігійний

12. Основні компоненти світогляду:

А) знання, цінності, програма дій (практичні настанови)

Б) знання, цінності, теореми

В) знання, дії, програма дій (практичні настанови)

Г) прагнення, цінності, програма дій (практичні настанови)

Д)цінності, ідеологія, формули

13. Основні розділи у структурі філософії:

А) онтологія, гносеологія, аксіологія

Б) апологія, герменевтика, аксіологія

В) онтологія, аксіологія, етика

Г) аксіологія, естетика, прагматика

Д) гносеологія, пропедевтика, антологія

14. Що є предметом вивчення філософії:

А) структура різних областей природи, їх властивості

Б) специфіка і структура живих організмів

В) психіка людини, її механізми

Г) право і його походження

Д) світ як ціле, місце людини у світі, її відношення до світу

15. Що є спільним між філософією і наукою:

А) раціонально-логічні методи дослідження

Б) екзистенційна спрямованість знання

В) перевіряємість знання через досвід

Г) практична корисність знання

Д) експериментальність при пошуку істини

  1. Згідно праці К.Ясперса “Що таке філософія” джерелами виникнення філософії є:

а) подив, сумнів, усвідомлення загубленості та прагнення комунікації;

б) подив, прагнення, страх, бажання слави

в) сумнів, страх, комунікація, розквітання

г) подив, спокій, усвідомлення загубленості

  1. Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:

А)апологія

Б)аксіологія

В)гносеологія

Г)онтологія

18. Яку з даних позицій НЕ виділяє польський філософ Л.Колаковський характеризуючи стосунки між людиною-світом-філософією (тобто вважається що філософія є :

А) філософія як декаденція,

Б) філософія як сублімація,

В) філософія як екзистенція

Г) філософія як презентація

19. Етимологія слова філософія:

А) «любов до мудрості»

Б) «любов до знання»

В) «наука про істину»

Г) «наука про буття»

Д) «любов до мистецтва"

20. за визначенням К.Ясперса, період в історії людства від 800 до 200 років до н.е., протягом якого одночасно у різних куточках світу (Китаї, Індії, Греції, Близькому Сході) незалежно одні від одних на зміну міфологічному світогляду приходить новий раціональний, філософський тип мислення у якому людина пізнає буття в цілому, саму себе і свої межі, який і сформував той тип людини, який існує і донині, називається….

А) «кльовий час»

Б) «час науки»

В) «лінійний час»

Г) «осьовий час»

Д) «час просвітлення»

21. Згідно амер.філософа Р.Рорті, у ХХст. домінують три основні підходи до розуміння філософії (обведіть їх):

А) філософія є подібна до поезії

Б) філософія є подібна до науки

В) філософія є подібна до політики

Г) філософія є подібна до техніки

Д) філософія є подібна до електроніки

22. Філософія на відміну від буденної думки характеризується (обведіть три вірні відповіді) :

А)рефлективністю (міркуванням) Б)теоретичністю, систематичністю В)експериментальністю та хибністю Г)аргументованістю та доказовістю Д)банальністю та тавтологією

23. Хто автор твердження: «коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне — то й усе світле, щасливе, бажане. Оце є філософія»:

А)Лаоцзи

Б)Г.Сковорода

В)Платон

Г)В.Кличко

Д)Ф.Ніцше

24. Яке з даних тверджень найменше відповідає визначенню філософії:

1)будь-яке систематичне та наполегливе міркування про природу і значення реального світу та нашого існування;

2)спроба осягнути остаточні пояснення досвіду;

3)спроба отримати практичні знання для маніпулювання людьми та світом

4)спроба розвязати певні проблеми щодо нас і нашого людського життя, які на наше мислення накладає світ.

25. Вставте замість пропусків слова «філософія(ї) (філософські)» або «міф(и) (міфічні)»

А) м… це історії про осіб, де особи можуть бути богами, героями чи звичайними людьми. У ф…. ж будь-яке пояснення усуває дії чи наміри богів.

Б) У … будь-які теорії є системними і внутрішньо звязними. … дозволяє багатозначність пояснень, де пояснення не є логічно виключними (можуть суперечити одне одному).

В) … традиції є консервативними. Інновація є повільною, і радикальні відходи від традиції рідко толеруються. …. представляє вибух креативності.

Г) У …, після посилання на богиню у своїх творах, автори пропонують суттєві аргументи своїх поглядів. Тоді як … є само-доказові. Натхнення богів є достатнім для запевнення їхньої дійсності, і нема інших поясненнь для творчості поетів, пророків, ніж натхнення богів. … не є аргументативними.

26. Кумулятивна колекція історій – наративної (оповідної), усної традиції певної культури, що пояснюють її походження, відображають її історію, божества, предків і героїв, та навчає соціальних, моральних та релігійних вартостей, називається:

А)хіромантія

Б)міфологія

В)наука

Г)філософія

Д)релігія

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.