Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 11.

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК.

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність витрат виробництва та їх види.

 2. Економічний зміст доходу та прибутку. Рентабельність.

 3. Шляхи зниження собівартості.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку. // Економіка України.- 2003- №11.

 • Орлов П., Орлов С. Удосконалення державної амортизаційної політики. // Економіка України.- 2003- №2.

 • Філінков О. Розміри підприємств і собівартість продукції. // Економіка України.- 2003- №9.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно розкрити економічну сутність витрат виробництва та вартості товару, їх відмінність. Необхідно розглянути різні види витрат: зовнішні й внутрішні; постійні, змінні та валові; бухгалтерські та економічні. Дати визначення собівартості продукції та її видів, розкрити які основні елементи затрат до неї входять.

При розгляді другого питання слід відмітити зв’язок витрат, ціни і прибутку; дати визначення прибутку та доходу, розкрити їх функції і види. Розглянути методи визначення прибутку – нормативного та залишкового; розкрити фактори, що впливають на його величину (обсяги виробництва, витрати виробництва, ціни, швидкість обігу капіталу та інші). Необхідно охарактеризувати основні напрями використання прибутку підприємством (фірмою); розкрити економічну сутність показника рентабельності та його видів.

У третьому питанні необхідно розкрити роль норми прибутку для підприємств та розглянути основні шляхи зниження витрат виробництва.

ТЕМА 12.

ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТЬ, УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ПЛАН

Вступ

 1. Підприємництво: сутність, принципи, ознаки і функції.

 2. Форми підприємницької діяльності в світі і в Україні.

 3. Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 13.

Комерційні банки України і шляхи підвищення іх ролі в системі АПК.

План

Вступ

1. Сутність, організаційно – правові форми і функції комерційних банків.

2. Фінансові операції комерційних банків.

3. Підвищення ролі комерційних банків в системі кредитування аграрного сектора економіки України.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 14.

МАЛИЙ БІЗНЕС: ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ.

ПЛАН

Вступ

 1. Економічна роль і місце малого бізнесу в підприємницькій діяльності суспільства.

 2. Сучасні фактори і проблеми розитку малого бізнесу в Україні.

 3. Процеси становлення і розвитку малих підприємств в регіональній економіці України.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Жук О. Малий бізнес в світі та в Укаїні. // Економіка України . - 1995 - №7.

 • Філінков О. Розміри підприємств і собівартість продукції. // Економіка України.- 2003- №9.

 • Котляров Л. Розвиток малого підприємництва у Харківській області. // Економіка України.- 2003- №11.

 • Фельдман Є. Економічна освіта і мале підприємництво: технологічний взаємовплив. // Економіка України.- 2003- №7.

 • Економіка України // Малий бізнес в умовах розвитку сучасної економіки, 2008, № 9.

 • Мячков П., Ффесенко Е., Мале підприємство: державна підтримка обов’язкова // «Російський економічний журнал», 2008, № 15.

 • Розумова І. Дрібні підприємства в економіці США // «Проблеми теорії і практики управління», 2009, № 21.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]