Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Vііі. Захист курсової роботи.

Виконана курсова робота має бути здана викладачеві для перевірки вчасно (не пізніше від 10 діб до початку сесії).

На роботу пишеться рецензія, у якій відзначаються позитивні і негативні моменти, висновок про допуск, або недопуск до захисту.

Якщо курсова робота виконана не правильно, має серйозні недоліки вона повертається студентові на допрацювання.

При підготовці до захисту курсової роботи студент має уважно ознайомитися з текстом рецензії, підготувати відповіді на зауваження.

Захист курсової роботи проходить згідно з графіком.

Під час захисту студент коротко інформує про цілі дослідження та їх реалізацію в роботі, вносить пропозиції, відповідає на питання викладача.

Оцінка курсової роботи залежить від правильно використаної методики аналізу, вміння студента пов’язати теоретичні знання з практикою господарювання, правильності відповідей на питання при захисті, а також від оформлення роботи.

Захищені курсові роботи здаються викладачем в архів.

ІХ. Тематика курсових робіт.

Тема 1.

Виникнення та основні етапи розвитку політичної економії.

план

Вступ

  1. Методологічна сутність основних напрямів розвитку політекономії.

  2. Розвиток економічної думки в Україні.

  3. Сучасні економічні концепції в політекономії.

Висновок

Література

Література

  1. Основна література.

  2. Додаткова література:

  • Павлишенко М. Політекономія –ядро економічної теорії. // Економіка України.- 2002- №7.

  • Гриценко А. Логіка курсу економічної теорії. // Економіка України.- 2000- № 4.

  • Дерев’янків Т., Костюшко О. Вітчизняна економічна думка про державу і суспільні інститути в системі ринкового господарства на рубежі XIX-XX ст. // Економіка України. – 2003 - № 11.

Методичні рекомендації

Розкриваючи дану тему важливо звернути увагу на те, що становлення політекономії, як науки відбувалося під впливом розвитку продуктивних сил.

У першому питанні необхідно з’ясувати сутність основних напрямів розвитку економічної думки:

а) меркантилізму, як першої теорії ринкової економіки та етапи його розвитку (ранній та пізній меркантилізм);

б) класичної політекономії. Розкрити заслуги та недоліки економічних поглядів фіократів (Ф.Кене та А.Р.Ж. Тюрго) та представників англійської школи (А.Сміта та Д.Рікардо);

в) марксистського етапу в розвтку політекономії. З’ясувати позитивні та негативні сторони марксистсько-ленінського вчення, які основні причини його “занепаду” в сучасних умовах;

г) розкрити теоретичні та методологічні ідеї, заслуги та недоліки історичної школи (Б.Гільдебранд, М.Вебер), маржиналізму (К. Менгер, А.Маршалл), монетаризму (М.Фрідмен), інституціоналізму (Т.Веблен, Дж.Гелбрейт), кейнсіанства (Дж. Кейнс, П. Самуельсон).

При розгляданні другого питання необхідно простежити еволюцію економічної думки в Україні від найдавніших часів до сучасності. Звернути увагу на економічне вчення таких відомих українських економістів, як Є. Слуцького, С. Подолинського, М.Туган-Барановського, а також А. Антоновича, М. Бунге, Д. Піхна та І. Франка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]