Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 26.

Особливості сучасного світового господарства.

План

Вступ

 1. Виникнення й етапи розвитку світового господасрва.

 2. Основні форми міжнародного співробітництва та їх регулювання .

 3. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література

 2. Додаткова література:

 • Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики в Україні. // Економіка України. –2003 - № 5.

 • Кредисов А., Бабенко В. Політика стимулювання експорту та її інструменти. // Економіка України. –2003 - № 2.

 • Ковбасюк Ю. Стратегічні пріорітети діяльності Світового банку в Україні. // Економіка України. –2003 - № 2.

 • Осаволюк С. Чинники впливу глобалізації на стабільність міжнародного фінансового ринку. // Економіка України. –2003 - № 12.

 • Дем'янко С. Спільна аграрна політика ЄС: суть, тенденції та значення для України. // Економіка України. –2003 - № 3.

 • Кістерський Л., Скрипцов І., Липова Т. Ефективність міжнародної технічної допомоги Україні. // Економіка України. –2003 - № 5.

 • Комаров В. Інвестиції в СНД. // Економіка України. –2003 - № 2.

 • Макогон Ю., Янковський М., Марченко М., Хаджинов І. Економічні наслідки приєднання України до Світової організації торгівлі. // Економіка України. –2003 - № 12.

 • Мерзляк А. Іноземні інвестиції в контексті інтеграції України до ЄС. // Економіка України. –2003 - № 7.

 • Радзієвський О. Інтеграція України у світову економіку і взаємовідносини з Росією. // Економіка України. –2003 - № 4.

 • Верба Ф. Щодо можливості формування єдиного економічного простору Україною, Росією, Білорусією та Казахстаном. // Економіка України. –2003 - № 11.

 • Василенко Ю. експортна діяльність України // економіка України.-2009 №7

 • Ландарь І. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України-2008 №7

 • Філіпченко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньо-економічних зв’язків України // економіка України.-2008 №1

 • Бистряков І., Пилипів В. Міжнародна інтеграція – кроки до забезпечення стабільного розвитку України. // Економіка України. – 2008р. № 6

 • Козак Ю.Г. Міжнародна економіка – К.: ЦУЛ, 2009р.

 • Панфілова Т. Україна в глобальному та інвестиційному середовищі: журнал Економіка України. – 2009р. - № 6.

 • Масловська Л. До питань оцінки передумов інтеграції України в ЄС. Журнал «Економіка України» - 2008р. - №6.

 • Бистряков І., Пилипів В. Міжрегіональна інтеграція – кроки до забезпечення стабільного розвитку України. Журнал «Економіка україни» - 2008р. - №6

 • Рибак С., Лозебник Л. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці. Журнал «Економіка України» - 2010р. - № 5

Тема 27.

Економічні аспекти глобальних проблем.

План

Вступ

 1. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.

 2. Класифікація глобальних проблем.

 3. Основні шляхи розв’язання глобальних проблем в сучасних умовах.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації . //Економіка України.- 2003- № 7.

 • Синякевич І. Екологізація розвитку: об’єктивна необхідність, методи, пріоритети. //Економіка України.- 2004- № 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]