Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 6.

ІНФЛЯЦІЯ: СУТЬ, ПРИЧИНИ, ФОРМИ І НАСЛІДКИ.

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність іфляції та її причини.

 2. Форми та соціально-економічні наслідки інфляції.

 3. Особливості інфляційних процесів в сучасних умовах та методи її регулювання в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Величко О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України. // Економіка України.- 2001- №5.

 • Долматов В.М./ Прогнозування процесів інфляції в Україні// економіка та держава – 2010. - №5. – с. 64-66

 • Економічна теорія /Андрущенко А.М. – К: Центр навчальної літератури, 2009 – 518с.

 • Нікіфоров П. Монетарна політика в системі економічної політики держави:теоретичні підходи та прикладні аспекти. // Економіка України.- 2001- №10.

 • Найдьонов В. До питання рівняння обміну та монетарної теорії інфляції. // Економіка України.- 2003- №9.

 • Меделяєв А. Енциклопедія необхідних знань. Книга ерудита – 2009.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У першому питанні необхідно розкрити сутність інфляції, форми її прояву; розглянути основні причини інфляції та механізм їх дії; з’ясувати чи будь-яке підвищення цін є інфляційним; пояснити взаємозв’язок між бюджетним дефіцитом та інфляцією; необхідно показати, як визначається рівень інфляції.

В наступному питанні треба розглянути основні види та типи інфляції, їх суть; пояснити, чим інфляція попиту відрізняється від інфляції витрат. Необхідно звернути увагу на інфляцію як позитивне і негативне явище; обґрунтувати які негативні наслідки мають найдужчий вплив на порушення макроекономічної рівноваги. Необхідно показати вплив інфляції на матеріальне становище різних верств населення; розкрити сутність дефляції та її наслідки.

У третьому питанні охарактеризувати основні причини інфляційних процесів в Україні у 90-х роках XX ст.; розкрити основні засоби впливу держави на послаблення негативних наслідків інфляції; пояснити зміст нуліфікації, ревальвації та девальвації.

Тема 7.

РИНОК У СИСТЕМІ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність ринку, його роль, моделі та умови формування.

 2. Ринкова інфраструктура, її основні елементи та роль в розвитку економіки.

 3. Проблеми і сучасні шляхи вдосконалення ринкової інфраструктури в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Макеєв В. Визначення понять “ринок” і “ринкові відносини”. // Економіка України.-1997- № 2.

 • Грищенко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова. // Економіка України. – 1998 - № 4.

 • Рибалкін В. Ринок як економічний інститут власності. // Економіка України. – 2001 - № 2.

 • Сохацька О. Теоретичні основи функціонування ф’ючерсних ринків. // Економіка України. – 2001 - № 2.

 • Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку. // Економіка України.- 2003- №2.

 • Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку. // Економіка України.- 2003 - №5.

 • Визначеня пріоритетних видів продукції промислового підприємства в умовах ринку // В. Пошовалов, В. Ріжко// Економіка України – 200 №8.

 • Відкрита економіка : перспектива позиціонування України у світовій господарській системі // Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка україни – 2009 №7

 • Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України // З. Варналій, Д. сере брянський // Економіка України – 2010 №5.

 • Семенов А. Г. Перехрест Т.В. « Розвиток ринку цінних паперів як джерела залучення інвестицій»- Запоріжжя: КПУ, 2009.

Методичні рекомендації

В першому питанні необхідно розкрити сутність ринку та його функцій; основні умови його формування; розкрити його позитивні і негативні сторони; показати, як трансформуються ринкові відносини західних країн; з’ясувати, яким чином товарне виробництво впливає на ринкові відносини; показати, як змінювалися погляди економістів з приводу регулювання ринкової економіки.

Розглядаючи друге питання необхідно дати стислий аналіз структури ринку; охарактеризувати основні типи сучасних ринків: вільний, монополізований та регульований; розкрити сутність інфратруктури ринку і показати, яку роль вона відіграє в організації і функціонуванні ринку; перерахувати, які установи, інститути, підприємства, служби та ін. належать до інфраструктури ринку та дати їх стислу характеристику.

В третьому питанні розкрити основні умови формування ринку в Україні та основні проблеми цього процесу. Назвати, яку модель ринкової економіки, на ваш погляд, можливо запровадити в сучасних умовах в Україні і прокоментуйте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]