Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

- Закон України «Про державний бюджет України»

 • Єськов О. Принципи гуманістичної концепції соціального управління на підприємстві. // Економіка України. – 2002 - № 6.

 • Єськов О. Мотивація і стимулювання праці. // Економіка України . – 2001 - №2.

 • Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України. // Економіка України. –2002 - № 8.

 • Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення. // Економіка України. –2003 - №10.

 • Дарманська Г.О., Рижов Т.В. Облік розрахунків з оплати праці. Навчальний посібник.: КНТ. 2009.

 • Андрущак Б. Середня заробітна плата: порядок застосування // Дебет – кредит; 2008, № 7.

 • Доходи населення // Праця і зарплата, 2008, № 20.

 • Корчинський В.Є. рівень середньої заробітної плати у регіонах України // Актуальні проблеми економіки, 2008 № 1.

 • Куликов Г. Диференціація розмірів мінімальної заробітної плати // Праця і зарплата; 2008, № 15.

 • Красовська Н. Орієнтування молоді на ринку праці // Праця і зарплата; 2008, № 17.

 • Лисогор Л. СОТ і ринок праці: переваги і виклики // Праця і зарплата; 2008, № 17.

 • Мостовий В. Застосування погодинної оплати праці в Україні // Праця і зарплата; 2008, № 19.

 • Оплата праці // Праця і зарплата; 2008, №13.

 • Покрищук В. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці в Україні // Праця і зарплата; 2008, № 12.

 • Ринок праці // Праця і зарплата; 2008, № 20.

 • Рябенко Р. Заробітна плата та її складові // Баланс Агро; 2009, № 11.

 • Скрипник О. Мінімальна заробітна плата // Праця і зарплата; 2008, № 11.

 • Ткаченко Л. Резерви робочої сили в Україні // Праця і зарплата; 2008, № 20.

 • Розенко П. Основні принципи формування прожиткового мінімуму // Праця і зарплата; 2008, № 15.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно визначити економічну сутність заробітної плати; розглянути різні точки зору, різні теорії заробітної плати. Дати визначення сутності товару робоча сила та її вартості; пояснити, що впливає на тенденцію до зниження вартості робочої сили та на тенденцію до її підвищення. Охарактеризувати основні функції, які вона виконує; показати взаємозв’язок відносин виробництва й розподілу та у чому полягає безпідставність і безперспективність зрівняльного розподілу.

У другому питанні необхідно проаналізувати основні форми й системи заробітної плати, порівняти їх ефективність. Дати характеристику погодинної та відрядної оплати, пояснити сутність прямої погодинної, погодинно-преміальної, прямої відряної, відрядно- преміальної, відряно-прогресивної й акордної оплати праці. Пояснити складові елементи тарифної системи, дати визначення основної та додаткової заробітної плати.

При розгляді третього питання необхідно дати визначення реальної заробітної плати, охарактеризувати фактори, що визначають її величину і динаміку. Пояснити, чим різняться номінальна і реальна заробітна плата. Розкрити динаміку реальної заробітної плати в розвинутих країнах світу і в Україні. Визначити, які основні види доходів отримує сучасна сім’я і на що вона їх витрачає. Необхідно звернути увагу на недоліки існуючої системи оплати праці та проаналізувати основні напрями її поліпшення, показати роль держави в цьому процесі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]