Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 28 .

Світове господарство: сутність, об’єктивні основи, етапи та сучасні тенденції розвитку.

План

Вступ

 1. Світове господарство як категорія міжнародних економічних відносин.

 2. Міжнародна економічна інтеграція, її сучасні основні форми.

 3. Місце іроль України в системі світових інтеграційних процесів.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 29 .

Конкуренція в ринковій економіці.

План

Вступ

 1. Суть та функції конкуренції в ринковій економіці.

 2. Види економічної конкуренції та особливості її проявів у сучасній вітчизняній економіці.

 3. Сучасні проблеми становлення конкурентного середовища та його захисту в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 30 .

Природа циклічності макросистем і вплив на неї державного регулювання.

План

Вступ

 1. Економічні теорії циклічого розвитку макросистем.

 2. Циклічність в умовах ринкового механізму регулювання.

 3. Циклічний характер розвитку української економіки та методи її стабілізації в сучасних умовах.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 31 .

вітчизняний апк, його функції і роль в економічній системі суспільства.

План

Вступ

 1. Сутність агропромислової інтеграції та етапи її розвитку у вітчизняній економіці.

 2. Структура і функції вітчизняного АПК та особливості реформування економічних відносин в період трансформаційного розвитку економіки.

 3. Світовий досвід функціонування АПК та можливості його використання в умовах вітчизняної економіки.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 32.

Фінансовий ринок і проблеми його становлення

в системі апк.

план

Вступ

 1. Сутність, структура, основні функції та механізм функціонування фінансового ринку.

 2. Вплив фінансового ринку на розвиток макроекономічних процесів.

 3. Праоблеми становлення і розвитку сучасного фінансового ринку в АПК України.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 33.

Сучасні проблеми становлення і розвитку

фермерства в Україні.

план

Вступ

 1. О’єктивні умови становлення, сутність фермерства як форми господарювання в сільському господарстві.

 2. Сучасні форми, методи і інструменти державної підтримки фермерства в Україні.

 3. Досвід розвитку і підтримки фермерства в західній економіці та можливості його використання у вітчизняній аграрній політиці.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

-

Тема 34.

Формування і розвиток аграрного ринку в україні.

план

Вступ

 1. Об’єктивні умови і сучасні тенденції формування аграрного ринку.

 2. Роль земельних ресурсів в розвитку продовольчого ринку України.

 3. Економічне значення агропромислової інтеграції в розширенні аграрного ринку України.

Висновок

Література

Література

Основна література.

 1. Додаткова література:

- Гаєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань. // Економіка України – 2004 - № 4.

- Новицький В. Інформаційне трактування класичних підходів в економічній науці. // Економіка України. – 2004 - № 4.

 • Гош О. Історична місія політичної економії в Україні. // Економіка України. – 2004 № 2.

 • Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі.// Економіка України.- 2004. - №4, 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]