Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 23.

Податкова система України та шляхи її вдосконалення.

План

Вступ

 1. Податки: економічна суть, види і регулююча роль.

 2. Принципи побудови податкової системи. Крива А. Лаффера.

 3. Проблеми вдосконалення податкової системи в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн .// Фінанси України. – 1998- №6.

 • Савченко А., Москалюк Н. Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави. // Економіка України. –2003 - № 3.

 • Вишневський В., Вєткін А. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб’єкта. // Економіка України. –2004 - № 1.

 • Соколовська А. Пороблеми реформування податку на додану вартість в Україні. // Економіка України. –2004 - № 4.

 • Коляда Т. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках. // Економіка України. –2004 - № 4.

 • Проект Податкового кодексу // Урядовий кур’єр – 3 серпня 2010- № 141

 • Податковий кодекс // голос України газета – 4 грудня 2010 № 229, №230

 • Головна державна податкова інспекція України. Основи оподаткування в Україні. Київ. «Укртиппроект» 2008.

 • Ткаченко Т.: «Податок на прибуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції» // Економіка України. Київ. «Преса України» 2008.

 • В.В. Буряковський, Б.Я. Кармазин, С.В. Каламбед «Податки», Пороги Дніпропетровськ 2008.

Тема 24.

Особливості соціальної політики в Україні.

План

Вступ

 1. Сутність соціальної політики.

 2. Рівень життя і його показники. Проблеми бідності.

 3. Проблеми соціального захисту населення в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Лібанова Є. Бідність: визначення, критерії та показники.// Україна: аспекти праці. – 1997 - №7.

 • Дишловий І. Фактор здоров’я людей у відтворенні людського капіталу України. // Економіка України. –2004 - № 2.

 • Зайцева Л., Польська І. Тенденції соціального розвитку регіонів в Україні. // Економіка України. –2003 - № 5.

 • Дорогунцов С., Зінич В. Основні напрями вирішення соціально-економічних проблем депортованих національних меншин. // Економіка України. –2003 - № 3.

 • Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення. // Економіка України. –2003 - № 10.

 • Папієв М. Світовий досвід застосування соціальтних стандартів. // Економіка України. –2004 - № 1.

Тема 25.

Особливості циклічного розвитку економіки України.

План

Вступ

 1. Економічна сутність циклічності. Середні і короткі цикли.Економічний цикл і його фази.

 2. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного виробництва.

 3. Природа кризових явищ в Україні та умови їх подолання.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Кваснюк Б. Структурна перебудова економіки та її ресурси. // Економіка України. –2003 - № 11.

 • Свердан Н. Нетрадиційні методи економічного розвитку. // Економіка України. –2003 - № 1.

 • Кожурін Ф. Про деякі аспекти економічного пожвавлення. // Економіка України. –2003 - № 2.

 • Масловська Л. Наукові основи формування національної стратегії сталого розвитку України. // Економіка України. –2003 - № 3.

 • Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі. // Економіка України. –2004 - № 4.

 • Пустовійт Р. Трансформаційна криза в Україні: оцінка з позицій інституціональної теорії. // Економіка України. –2004 - № 1.

 • Т. П. Вахненко., Фінансова краза в Укаїні: фактори, механізми, дії, заходи подолання // Фінанси України. – 2008-№10

 • Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951 – 1990 рр.) формування промислових територіальних систем. // Економіка України. –2004 - № 1.

 • Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки. // Економіка України. –2004 - № 4.

 • В. Береговий., Фінансово- економічна криза в Україні та шляхи її подолання // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2010-№11

 • В. Васильченко., Проблеми соціальної політики та глобальна криза: шляхи виходу // Профспілкові вісті.-2008-№45.

 • Т.Ф. Добряник., Циклічність української економіки в 2000-08 роках // Актуальні проблеми економіки.-2009-№1.

 • С.І. Дорошенко., Криза на ринках фінансового капіталу // економіка України.-2009-№10

 • С.П. Ковбан., Економічна криза як циклічна складова та її прояви на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні.-2009-№12.

 • І.В. Федулова., Циклічний розвиток промислового підприємства // Проблема науки.-2009-№6

 • В. Костенко., Економічна криза: світло в кінці тунелю? // Економіка України.-2010-№4

 • Шестюк Я.А., Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи.-2009.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]