Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 20.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.

ПЛАН

Вступ

 1. Ринок праці, його функції та особливості формування попиту і пропозиції робочої сили.

 2. Форми та соціально-економічні аспекти безробіття. Теорії зайнятості.

 3. Сучасні проблеми вдосконалення ринку робочої сили в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова литература:

 • Шевченко А. Ринок праці: аналіз економічних концепцій // Економіка України. - 1994 - №2.

 • Закон України « Про зайнятість населення». 2008 р.

 • Єськов О. Принципи гуманістичної концепції соціального управління на підприємстві. // Економіка України. – 2002 - № 6.

 • Єськов О. Мотивація і стимулювання праці. // Економіка України . – 2001 - №2.

 • Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України. // Економіка України. –2002 - № 8.

 • Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення. // Економіка України. –2003 - №10.

 • Коротков Є. Зарплата в Україні // Праця і зарплата, №12, 2008

 • Савченко А. Економічна категорія ринку праці // Фінанси України, №6, 2010 р.

 • Тітьонко О. Регулювання ринку праці // Урядовий кур’єр, №5, 2010р.

Тема 21.

КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТЬ І СТРУКТРУРА.

ПЛАН

Вступ

 1. Кредит, його види, функції і роль в розвитку ринкової економіки.

 2. Кредитна система, її структура та особливості функціонування у вітчизняній економіці

 3. Сучасні проблеми розвитку кредитно-банківської системи в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Ходченко О. Основні аспекти діяльності державних кредитних установ Росії та України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Економіка України. –2004 - № 3.

 • Роговая Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності .// Економіка України. –2004 - № 4.

 • Рябченко О. Світовий досвід становлення іпотеки. // Економіка України. –2003 - № 1.

 • Бюджетний кодекс України «Відомості Верховної Ради 2009 №37-38;

 • Клименко В. Пуховкіна М. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ-2010 № 235.

 • Баранова Е. « современная международная торговля» - 2008 №10.

 • А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н Клименко « Основи економічної теорії» 2008.

Тема 22. Бюджетно – податкова політика держави та її національні особливості.

ПЛАН

Вступ

 1. Суть та функції деравного бюджету. Бюджетний дефіцит.

 2. Податкова система, її основні елементи та принципи побудови.

 3. Особливості бюджетно-податкової політики в Україні.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Вахненко Т. Тягар державного боргу: теоретичний аспект. // Економіка України.- 1998- №3.

 • Беззубенко Л.М. До питання про суть фінансів. //Фінанси України. –1998- №1.

 • Зимовець В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки .// Економіка України. –2003 - № 11.

 • Толуб’як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації. // Еконо-міка України. –2004 - № 2.

 • Вахненко Т. Соціально економічні фактори формування зовнішньої заборгованості. // Економіка України. – 2004 - № 3.

 • Перепічка П. Фінансовий контроль // Національне використання бюджетних коштів. – 2010р. - № 3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]