Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

Тема 17.

АГРАРНІ ВІДНОСИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

ПЛАН

Вступ

 1. Місце і роль сільського господарства у суспільному виробництві та його особливості.

 2. Земельна рента, її форми та механізм формування.

 3. Сучасні проблеми господарської діяльності в аграрному секторі вітчизняної економіки.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Міщенко В., Данилишин Б. Природоресурсна рента і рентна політика в Україні. // Економіка України.- 2003- №12.

 • Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України. // Економіка України.- 2003- №1.

 • Новіков Ю., Логвіна О. До питання про створення Національного земельного банку України. // Економіка України.- 2003- №2.

 • Зоря С. Субсидування сільського господарства: досвід зарубіжних країн та можливість і доцільність його використання в Україні. // Економіка України.- 2003- №8.

 • Лисецький А. Сільськогосподарська рента: теорія і практика. // Економіка України.- 2003- №10.

 • Гайдуцький А. Економічні механізми забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності аграного сектора економіки // Економіка України.- 2003- №2.

 • Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві // Економіка України.- 2003- №11.

 • Коваленко Ю. Особливості аграрних реформ у державах ЦСЄ та в Україні. // Економіка України.- 2003- №9.

 • Могильний О. Критерії ефективності державного регулювання аграрного сектора економіки. // Економіка України.- 2003- №2.

 • Коваленко В.І. Сімейні господарства як форма зайнятості сільського населення // Міжнародний науково-виробничий журнал « Економіка АПК»// Київ 2008,-№2

 • Удовиченко С.М. Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науково-виробничий журнал « Економіка АПК» // Київ, 2008 №3

 • Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки. // Економіка України.- 2003- №11.

 • Огійчук М., Коваленко В., Кучеренко Л. Амортизаційна політика в сільському господарстві. // Економіка України.- 2003- №4.

 • Онищенко О. Ефективність господарств населення. // Економіка України.- 2003- №1.

 • Онищенко О. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози. // Економіка України.- 2003- №3.

 • Онищенко О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора. // Економіка України.- 2003- №6.

 • Прокопа І., Шепотько Л. Депресивність аграрних територій: український вимір. // Економіка України.- 2003- №7.

 • Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки. // Економіка України.- 2003- № 12.

 • Чеботарьов В. Структура АПК та формування інноваційної політики та її трансформації. // Економіка України.- 2003- № 4.

 • Школьний О. До проблеми формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтованих галузей АПК. // Економіка України.- 2003- №5.

 • Юрчишин В. Господарства населення: проблеми майбутнього. // Економіка України.- 2003- №9.

 • Юрчишин В., Запша Г. Розвиток відносин власності на селі: концептуальні основи становлення і утвердження приватного сектора. // Економіка України.- 2003- № 11.

 • Кваша С., Лука О.Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ. // Економіка України.- 2003- № 10.

 • Куценко В., Богцуш Л. Соціальна сфера села в конкурентному середовищі: регіоналізація, проблеми та шляхи їх розв’язання. // Економіка України.- 2003- №9.

 • Пасхавер Б. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності. // Економіка України.- 2004- № 2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]