Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 метод курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тема 8.

МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.

ПЛАН

Вступ

 1. Конкуренція: суть, форми і наслідки.

 2. Причини виникнення, суть, форми та наслідки монополій.

 3. Антимонопольне регулювання економіки України.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література.

 2. Додаткова література:

 • Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції”. // Голос України.- 1992- 2 квітня.

 • Короташ О. Теоретичні аспекти проблеми монопольної ціни. // Економіка України.- 1995- № 1.

 • Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми. // Економіка України.- 2003- №7,8.

 • Борисенко З. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства. // Економіка України.- 2003- №6.

 • Костюк В.С. Економічна теорія. – Державний аграрний університет, - 2009р.

 • Филюк І. Соціально – економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти, журнал «Економіка України» - 2008р. - № 1

 • Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. – 2009р. - № 7

 • Борисенко З. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. – 2010р. - № 2

 • Попова В. Конкурентоспроможність економіки України // Економіка України – 2008р. - № 5.

 • О. Жамойда, Економіка України науковий журнал; 2009р. - № 7.

Методичні рекомендації

При розгляданні першого питання необхідно розкрити сутність конкуренції, її позитивні і негативні наслідки; обгрунтувати, чому конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи; охарактеризувати основні форми та методи конкурентної боротьби; з’ясувати , що означає недобросовісна конкуренція.

Розглядаючи друге питання необхідно визначити сутність монополії; обгрунтувати, чому поява монополій об’єктивно неминуча. Розкрити позитивні та негативні сторони існування монополій; показати основний критерій монополізації економіки визначений законами країн Заходу та України. Розкрити сутність основних форм монополій і чим вони різняться між собою; показати взаємодію монополії й конкуренції.

У третьому питанні показати основні методи антимонопольного регулювання. Охарактеризувати державну монополію в постсоціалістичних країнах та методи її подолання. Назвати основні антимонопольні заходи законодавства країн Заходу та України; показати у чому полягає відмінність між європейською та американською системами антимонопольної діяльності держави.

Тема 9.

ЦІНА І РИНКОВА РІВНОВАГА.

ПЛАН

Вступ

 1. Ціна в ринковій економіці: суть, функції, види та фактори.

 2. Ринковий попит і ринкова пропозиція: еластичність і взаємодія.

 3. Ціна ринкової рівноваги та наслідки її порушення.

Висновок

Література

Література

 1. Основна література

 2. Додаткова література:

 • Клочко В. Попит, пропозиція і ціна рівноваги: механізм функціонування // Економіка України.- 1995- №5.

 • Гош О. Об’єктивні засади ціноутворення в постсоціалістичній Україні // Економіка України. – 2001 - № 1.

 • Пасхавер Б. Пріорітети продовольчого ціноутворення. // Економіка України.- 2003- №4.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]