Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 курс ІУЛМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
626.18 Кб
Скачать

Заліковий кредит №1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1. ВСТУП. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ІХ – ПОЧАТКУ ХІV СТОЛІТТЯ.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Тема №1: Вступ. Періодизація історії української літературної мови (2 год.)

 1. Предмет, завдання і значення курсу історії української літературної мови, його зв'язок з іншими науковими дисциплінами.

 2. Розмежування понять "літературна мова", "мова художньої літератури", "народнорозмовна мова", "книжна мова".

 3. Походження української мови (різні погляди мовознавців на цю роблему).

 4. Джерела та найголовніша література з історії української літературної мови.

 5. Періодизація історії української літературної мови.

Література

 1. Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда.- К.:АН УРСР, 1958.- Т.1.- С. 5-19.

 2. Плющ П.П. Історія української літературної мови.- К.: Вища школа, 1971.- С.3-96.

 3. Русанівський В.М. Історія української літературної мови.- К.:АртЕК, 2001.- С.3-9.

 4. Бойчук М.К. Періодизація української літературної мови.- Харків: ХДУ, 1962.

 5. Булаховський Л.А. Питання походження української мови. Виникнення і розвиток літературних мов // Вибрані праці в п'яти томах. - К., 1977.

 6. Горбач О. Засади періодизації української літературної мови й етапи її розвитку / Резюме доповіді на МАУ. - Львів, 1993.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси в 2-х томах. - К., 1991. - Т.І.

 8. Красуський І. Древности малороссийского языка // Індо-Європа.- К., 1991.

 9. Франко 3. Функціонування української мови в радянський період // Мовознавство. - 1991. - №1.- С. 1-9.

 10. Франко 3. Боротьба за українську мову в дожовтневий період // Мовознавство. - 1990.- №6.- С. 11-17.

10.Ющук І. Про походження української мови // Українська мова та література в школі. - 1995. - №1.- С.27-34.

11.Закон „Про мови в Українській РСР” // Українська мова і література в школі. - 1990.- №5.- С.3-10.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ: літературна мова, мова художньої літератури, народнорозмовна мова, книжна мова.

ДИДАКТИЧНА МЕТА – дати відомості про предмет, завдання і значення курсу історії української літературної мови, його зв`язок з іншими науковими дисциплінами, про погляди вчених на походження української мови; навчити розмежовувати поняття "літературна мова", "мова художньої літератури", "народнорозмовна мова", "книжна мова", „українська літературна мова”; правильно виділяти історичні періоди розвитку української мови.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ: що є предметом вивчення історії української літературної мови; які існують погляди вчених на походження української мови; яка існує найголовніша література та джерела вивчення історії української літературної мови.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ: розмежовувати поняття "літературна мова", "мова художньої літератури", "народнорозмовна мова", "книжна мова", „українська літературна мова”; правильно виділяти історичні періоди розвитку української мови.

БЛОК ЗАВДАНЬ І ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Опрацювати статті:

Франко 3. Функціонування української мови в радянський період // Мовознавство. - 1991 . - №1 . - С. 1-9.

Франко 3. Боротьба за українську мову в дожовтневий період // Мовознавство. - 1990. - №6 . - С. 11-17.

Ющук І. Про походження української мови // Українська мова та література в школі. - 1995. - №1 . - С.27-34.

2.Напишіть невелике повідомлення на тему: „Походження української мови”.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

 1. Що є предметом вивчення історії української літературної мови?

 2. У чому полягає розмежування понять „літературна мова”, „мова художньої літератури”, „народнорозмовна мова”, „книжна мова”?

 3. Які існують погляди вчених на проблему походження української мови?

 4. Яка існує найголовніша наукова література та джерела вивчення історії української літературної мови?

 5. У чому полягає суть періодизації історії української літературної мови?

ТЕМА №2. Староукраїнська літературна мова (ІХ – початку ХІV ст.)

(2 год.).

 1. Походження письма у східних слов'ян за новими науковими даними.

 2. Типи і стилі староукраїнської писемної мови.

 3. Літературно-писемна мова в період роздроблення Київської Русі. Мовні особливості „Галицько-Волинського літопису”.

Література

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]