Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Office_Word_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
494.08 Кб
Скачать

58.Поняття й призначення систем керування базами даних. Огляд реляційної моделі даних.

База даних(БД)-сукупність взаємозв*язаних таблиць,що містять дані про об*єкти,події,процеси та явища.

СКБД-це програмний комплекс,що забезпечує створення таблиць у базах даних і виконання роботи в ній.

Бази даних можуть бути:

 1. Фактографічні-у яких всі події та явища в хронологічному порядку

 2. Документальні-вміщують інформацію у великому об*ємі,найрізноманітнішого типу(графічну,відео,звукову)

 3. Ієрархічні-така бд підпорядковує всі елементи одному початковому,вони знаходяться на різних рівнях

 4. Мережева-між елементами на різних рівнях присутня багатозвязковість

 5. Реляційна-вся інформ.відображ.у вигляді прямокутних таблиць,колонки таких баз даних називаються полями,а рядки-записами

Реляційна база даних може містити велику кількість взаємозв'язаних таблиць. Зв'язку встановлюється між двома загальними полями (стовпцями) двох таблиць. Зв'язувані поля можуть мати різні імена, але повинні мати однакового типа даних за винятком випадку, коли поле первинного ключа є полем типа Лічильник.

Між двома таблицями можуть існувати наступні зв'язки:

 • один до одного — при такому типові зв'язку одного запису в першій таблиці відповідає лише одна запис в іншій таблиці.

 • один до багатьом — в цьому випадку запис однієї таблиці може мати декілька погоджених з нею записів в іншій таблиці.

 • багато до одного — будь-якому запису таблиці, зв'язок з якою ми розглядаємо, можуть відповідати декілька записів нової таблиці, але не навпаки.

 • багато до багатьом — кожному запису з однієї таблиці може відповідати будь-яка кількість записів в іншій таблиці і навпаки.

59.Модель «сутність-зв*язок». Поняття відношення,атрибута,ключа,зв*язку. Властивості полів, типи даних.

Властивості та типи полів:

 1. текстове поле:розмір поля(від 1 до 255 символів),формат поля(задають вигляд і розмір рядків,що вводяться)

 2. обов*язкове поле:набуває значення «так»,дані обов’язково вводяться; «ні»-введення даних не обов’язкове

 3. числове поле(розмір поля набуває значень bite,целое,длинное целое с плавающей точкой)

 4. поле «дата,время»- відображає запис дати і часу,формат поля може бути довгий,короткий,середній формат дати і часу

 5. логічне поле-набуває 2-х значень-Так або Ні; включено,выключено.

 6. Поле типу лічильник-використ.,як ключове поле

КЛЮЧОВЕ ПОЛЕ – унікальний запис кожної таблиці по якому вона пов’язується з іншими.Ключ може містити від 1 до кількох полів

 1. Поле типу «Мемо» вміщує текст і символи до 64.тис знаків

 2. Поле типу «Оle» вміщує посилання на об*єкт(Excel,Word)і впроваджує цей елемент в базу даних

Зв'язок - спосіб,яким інформація в одній таблиці зв'язується з даними в іншій таблиці.Відношенння: "один-до-одного"​​, "один-ко-багатьом", "багато-до-багатьох".

Відношення – безліч елементів, кожен елемент якого включає значення n атрибутів (1 атрибут - Унарне, 2 атрибуту - бінарне, n атрибутів - n-арное відношення). Атрибут - мінімальний елемент даних, що визначає деякий властивість об'єкта даних, наприклад адреса клієнта або зарплата співробітника. Атрибут звичайно зберігається у вигляді поля (стовпця) таблиці.

Ключце спеціальний індекс, що ідентифікує записи. Значення такого поля мають бути унікальними. Його наявність не обов'язкова, але воно так часто використовується, що за відсутності ключа Access нагадує про це і пропонує автоматично додати ключове поле.

Модель "сутність-зв'язок" (ER-модель) - модель даних, яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків. ER-модель - це мета-модель даних, тобто засіб опису моделей даних. Атрибут- значення якого не може повторюватись.

Модель «сутність - зв’язок» повинна дозволяти зберігання будь - якого факту в одному місті.

Сутність - будь-який помітний об'єкт (об'єкт, який ми можемо відрізнити від іншого), інформацію про який необхідно зберігати в базі даних

Зв'язок - асоціювання двох або більше сутностей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]