Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BPP_5.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
150.44 Кб
Скачать

1. Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється . відповідно до Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції від 28 квітня 1995 року, рішень Верховної Ради АРК, місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства. Бюджетний процес— це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України».

Усі стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щорічно. В цьому втілюється принцип щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має назву бюджетного року, або бюджетного періоду. В Україні він співпадає з календарним роком: з 1 січня по 31 грудня.

Бюдж. Процес на загальнодерж. рівні

Стадія

Складові стадії

Виконавці

Контрольні термівн

1

2

3

4

І. Складання проекту бюджету

1. Проект основних засад грошово-кредитної політики

НБУ

До 1 квітня

2. Розроблення основних макроекономічних показників

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції

3. Проект Основних напрямів бюджетної політики

Кабінет Міністрів

За 4 робочих дні до парламентських слухань

4. Парламентські слухання щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики

Прем'єр-міністр або міністр фінансів

До 1 червня

5. Постанова Верховної Ради щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики

Верховна Рада

6. Розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів

Установлює

Міністерство

фінансів

7. Підготовка подання проекту бюджету Кабінету Міністрів

Міністерство фінансів

1

2

3

4

II. Розгляд

та ухвалення закону

8. Прийняття рішення пре схвалення проекту бюджету і його подання на розгляд Верховній Раді

Кабінет Міністрів

До 15 вересня

1. Подання проекту закон Верховній Раді

Міністр фінансів

Не пізніше, ніж через б днів після подання Кабінетом Міністрів

1 2. Доповідь про відповідвість проекту Закону про 1 Державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету

3. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні

Верховна Рада

До 1 жовтня

4. Можливе повторне прийняття до розгляду проекту закону, якщо було доопрацювання Кабінетом Міністрів

Комітет ВР з питань бюджету

До 15 жовтня

5. Прийняття проекту закону в першому читанні

Верховна Рада

До 20 жовтня (або до 25 жовтня)

в. Подання доопрацьованого проекту бюджету на друге читання Верховній Раді

Кабінет Міністрів

До 3 листопада (або до 8 листопада)

7. Завершення другого чигання проекту закону

Верховна Рада

До 20 листопада

8. Винесення проекту бюджету на трете читання

Комітет ВР з питань бюджету

До 25 листопада

9 Прийняття Закону про Державний бюджет України

Верховна , Рада

Цо 1 грудня

10. Підписання закону

ПрезидентУкраїни

Удвотижневий термін після хвалення

1

2

3

4

11. Опублікування закону в "Урядовому кур'єрі" та інших офіційних виданнях

Міністерство фінансів

III. Виконання бюджету

1. Затвердження розпису відповідно до бюджетних призначень

Міністр фінансів

У місячний термін після набрання чинності законом

2. Виконання Державного бюджету

Кабінет Міністрів

Протягом року

3. Загальна організація та управління виконанням Державного бюджету

Міністерство фінансів

Так само

4. Бухгалтерський облік усіх надходжень та видатків

Державне казначейство

" "

5. Здійснення видатків

Головні розпорядники

" "

6. Внесення змін до закону

Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Верховна Рада

У разі необхідності

IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

1. Закриття всіх рахунків, відкритих у поточний бюджетний період

Державне казначейство

31 грудня поточного року

2. Зведення, складання та подання звітності про виконання бюджету

Державне казначейство

3. Складання та подання звітності про виконання кошторисів

Головні розпорядники

4. Подання річного звіту про виконання Закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів

До 1 травня року, наступного за звітним

5. Висновки щодо використання коштів Державного бюджету

Рахункова палата

У двотижневий термін після подання1

2

3

4

6. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету

Верховна Рада

В двотижневий термін після висновків Рахункової палати

7. Рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету

Верховна Рада

8. Опублікування звіту про виконання Державного бюджету

Міністерство фінансівБюдж. Процес на місц. Рівні

Стадія

Складові стадії

Виконавці

Контрольні терміни

1

2

3

4

І. Складання проекту бюджету

1. Отримання інформації від Міністерства фінансів України про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів та її опрацювання

2. Надання необхідної інформації: Міністерству фінансів

для проведення розрахунків по міжбюджетним трансфертам; Верховній Раді України— для перевірки достовірності цих розрахунків

3. Розробка і доведення до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції 3 підготовки бюджетних запитів

4. Подання бюджетних запитів місцевим фінансовим органам

5. Подання пропозицій щодо показників проектів бюджетів міським фінансовим органам

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Місцеві фінансові органи

Головні розпорядники бюджетних коштів

Виконавчі органи рад райдерж-адміністрації в м. Києві та Севастополі

Визначаються місцевими фінансовими органами

У тижневий термін після другого читання проекту закону

1

ю

3

4

6. Отримання від Кабінету Міністрів положень та показників міжбюджетних відносин після другого читання проекту Закону про Державний бюджет та їх опрацювання

7. Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

II. Розгляд та прийняття рішення

1. Схвалення проекту рішення про місцевий бюджет

2. Розгляд проекту рішення про місцевий бюджет

3. Затвердження місцевих бюджетів

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Верховна Рада АРК, відповідні ради

Верховна Рада АРК, відповідні ради

Не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону

ІІІ. Виконання бюджету

1. Затвердження розпису місцевого бюджету

2. Виконання місцевого бюджету

3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Керівник місцевого фінансового органу

Рада міністрів АРК. місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад

Місцеві фінансові органи

Територіальні органи Державного казначейства

Протягом року

Так само1

2

'— со

4

5. Здійснення видатків

6. Внесення змін до рішення

про місцевий бюджет

Розпорядники

бюджетних

коштів

Місцеві

фінансові органи, місцеві ради

Протягом року

У разі необхідності

IV. Подготовка та

розгляд

звіту

про

виконання бюджету

1. Отримання інформації про

визначення періодичності,

структури та термінів подання звітності про виконання

місцевих бюджетів від Державного казначейства

2. Складання та подання відповідним місцевим фінансовим органам балансів, звітів про виконання місцевих бюджетів

3. Подання зведених звітів про виконання місцевих бюджетів та подання їх Міністерству фінансів АРК, фінансовим органам місцевих адміністрацій, виконавчим органам відповідних рад

4. Подання річного звіту про

виконання місцевого

бюджету до Верховної Ради АРК, відповідних місцевих

рад

5. Перевірка звіту

в. Затвердження звіту про

виконання місцевого

бюджету або прийняття іншого рішення

Територіальні

органи Державного казначейства

Територіальні

органи Державного казначейства

Територіальні органи Державного казначейства

Рада міністрів

АРК, місцеві

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Верховна Рада АРК, відповідні ради

Рахункова палата АРК, комісія з питань бюджету відповідної ради, Верховна Рада АРК, відповідні місцеві ради

У двомісячний термін

після завершення бюджетного періоду (до 1 березня)

2. Бюджетний регламент

Бюджетний процес повинен регламентуватись бюджетним регламентом.Бюджетний регламент — документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання.

Бюджетний регламент:•визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління;•встановлює всю документацію, яка використовується у бюджетному процесі;•визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несвоєчасного затвердження;•визначає відповідальність органів за порушення бюджетного регламенту: а) виконавчої влади — за неякісний проект бюджету і несвоєчасно представлений; б) законодавчої влади — за порушення встановлених термінів розгляду і затвердження бюджету; в) Міністерства фінансів — за нецільове використання бюджетних коштів.

Наявність затвердженого бюджетного регламенту в державі — найбільш актуальне завдання для організації бюджетного процесу.

2. Постанова верховної ради україни

Про Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік

Відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України і статті 152 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2015 рік з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

 

Голова Верховної Ради України

 

Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік розроблені відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України і з урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями з метою стабілізації національної економіки у 2015 році та формування сприятливого макроекономічного середовища, проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

Забезпечення у 2015 році економічного відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі шляхом створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки, здійснення послідовної державної гуманітарної політики.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік:

валовий внутрішній продукт номінальний (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 2008 року) - 1 742 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 2008 року) - 101,7 відсотка;

валовий внутрішній продукт номінальний (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) - 1 686,5 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) - 101,7 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 105,4 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 107,3 відсотка;

рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці - 7,8 відсотка.

Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому на рік та на кінець року виходячи з політики гнучкого обмінного курсу, який формуватиметься на міжбанківському валютному ринку України, що сприятиме збереженню міжнародних резервів держави і підвищенню прозорості та ефективності валютної політики Національного банку.

Основні прогнозні макропоказники, що є попередньо орієнтовною оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені після опублікування звітної статистичної інформації за 2013 рік, оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2014 році і прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо прогнозу макроекономічних показників на 2015 рік та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

Уточнення макропоказників можливе також у зв'язку з наявністю ряду ризиків, зокрема, пов'язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, погіршенням кон'юнктури на світових товарних ринках, зниженням цін на традиційну продукцію українського експорту, нестабільністю вітчизняної фінансової та банківської системи внаслідок низького рівня довіри з боку населення, політичною нестабільністю в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]