Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Office_Word_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
494.08 Кб
Скачать

52. Запуск табличного процессора, відкриття та збереження документу. Огляд інтерфейсу табличного процесора

Excel призначений для виконання обрахунків в таблицях, побудови діаграм графіків з подальшим виводом на друк, вікно має стандартну структуру подібну до word.

Основне поле поділене на колонки і рядки на перетині яких утворені комірки, рядки нумеруються латинськими літерами А,В…Z,АА. 1…65536

Комірки мають адреси А3, В8, Е9

Табличний курсор зазначає активну комірку, в яку вводять дані.

Стандартно документ називається книгою, кожна книга має 3 листки, max може бути 256.

Відкриття У вікні провідника двічі клацають по потрібному документі файл → открыть → знаходять потрібний і открыть.

Збереження документу

Файл → сохранить → ( вказують місце збереження, назву документу ) → сохранить.

Коли не вказано місце і назва зберігають в моїх документах під назвою Doc1 або назвою першого рядка.

Огляд інтерфейсу табличного процесора

Вікно табличного процесора нагадує вікно текстового редактора. Структура вікна табличного процесора:

  • рядок заголовка;

  • головне меню програми;

  • панелі інструментів Стандартна і Форматування;

  • робоча область;

  • область завдань Приступаючи до роботи...;

  • рядок стану.

Стандартна панель інструментів містить нові кнопки — Автосума і Впорядкування. Панель для форматування також містить нові кнопки, зокрема, Об'єднати та розмістити в центрі.

Цю кнопку застосовують, щоб створювати заголовки до таблиць.

У робочій області відображається рядок формул і електронна таблиця з вибраною клітинкою А1.

Рядок над електронною таблицею називають рядком формул. Тут відображається адреса поточної клітинки, а також такі кнопки: Скасувати, Ввід, Вставка функції.

Дані можна вводити безпосередньо в клітинку або, вибравши клітинку, у поле введення у рядку формул.

Якщо рядка формул немає на екрані, то його вмикають за допомогою відповідної команди з пункту ВИГЛЯД головного меню.

Робоча область складається з клітинок, рядка заголовків стовпців, стовпця заголовків рядків, навігатора аркушами і смуг прокручування.

53. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою. Виділення елементів книги й аркушу.

Перехрещення рядка і стовпця називається клітиною, яка має певні координати (наприклад, А1 - це ячейка у верхньому лівому куту робочого листа).

Аркуш, що у даний момент відкритий у вікні Excel, називається активним.

Робочий аркуш являє собою сукупність рядків і стовпців, які, у свою чергу і складаються з комірок

Кожний документ у Excel називається робочою книгою.

Книга в Excel е файлом, призначеним для збереження й обробки даних. Робоча книга складається з пронумерованих аркушів (Лист1, Лист2 тощо), розмічених сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках (ярличках) у нижній частині вікна книги над рядком стану. Працюючи з книгою, можна переходити з одного аркуша на інший, клацнувши мишею по ярличкупотрібного аркуша.Робоча книга Excel може містити до 225 робочих листів

Рядок формул– це панель у верхній частині вікна Excel, що використовується для введення і редагування змісту комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення, так і формула.

Виділення елементів книги й аркушу

Щоб виділити весь рядок чи весь стовпчик з клітинками, треба клацнути мишею по назві стовпчика чи номеру рядка.

Для виділення діапазону клітинок треба просто протягнути мишкою з натиснутою лівою клавішею миші по діапазону клітинок.А щоб виділити несуміжні клітинки, треба виділяти їх з натиснутою клавішею CTRL.

Навігація аркушем і книгою

Page Down

На один екран вниз

Page Up

На один екран вгору

Home

На початок рядка

Ctrl+Home

В комірку А1

Ctrl+End

В останню заповнену комірку

Ctrl+↑

Вгору до першого рядка

Ctrl+↓

Вниз до останнього рядка

Ctrl+←

Вліво до першого стовпчика

Ctrl+→

Вправо до останнього стовпчика

Ctrl+Page Up

До поперднього аркуша рабочої книги

Ctrl+Page Down

До наступного аркуша робочої книги

Робота з листами книг

А) додавання листів

В контекстному меню ярлика листа: добавить → лист → ОК.

Б) перейменування

В контекстному меню ярлика листа переиминовать → вводять нове ім`я → enter.

В) розподіл вікна

Для розподілу вікна на 2 частини використовують кнопки поруч з смугами прокрутки.

Для розподілу на 4 частини: встановлюють курсор в потрібній позиції командою:

Окно → разделить, відбувається розподіл по верхньому лівому куту табличного курсору.

Для зняття розподілу: окно → снять разделение

Г) Для закріплення області таблиці курсор ставлять справа знизу від заголовка таблиці виконують: окно → закрепить область для зняття закріплення: окно → снять закрепление областей.

Д) Захист листків книги Сервис → защита → за щитить лист (книгу), прапорцями вказують параметри захисту, при потребі пароля → ОК. Для зняття захисту → сервис → защита → снять → защиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]