Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
naukovi_stattiDokument_Microsoft_Office_Word_FE...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
180.22 Кб
Скачать

2. Write a summary to the text.

Банківський нагляд та регулювання: проблеми та шляхи вирішення

У період інтеграції України у світовий фінансовий простір регулювання банківської діяльності посідає одне з провідних місць у дослідженнях вітчизняних науковців, оскільки банківська сфера відіграє значну роль у розвитку економічних процесів, які відбуваються в країні. Вона є складовою кредитної системи, яка забезпечує постійний і безперервний рух грошей в обігу. Банки – це юридичні особи, головною метою діяльності яких є максимізація прибутку. За таких умов необхідно здійснювати постійне та адекватне банківське регулювання на державному рівні, оскільки банківська справа може провокувати виникнення різноманітних ризиків, пов’язаних з проведенням певного виду операцій

Актуальність дослідження сучасних аспектів банківського регулювання та нагляду, на нашу думку, була досить вичерпно проілюстрована подіями 2008–2009 років, під час яких через політичну нестабільність у державі та світову фінансову кризу банківська система також потерпала, і лише шляхом адміністративного втручання вдалося уникнути фінансового колапсу у країні..

Законодавче визначення банківського регулювання та нагляду міститься у Законі України «Про Національний банк України». Так, згідно з цим Законом банківське регулювання – це одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

Метою даної роботи є висвітлення на сучасному етапі проблем, що існують у сфері банківського нагляду та регулювання, а також пошук шляхів вирішення задля покращення стану всієї банківської системи, а таким чином і економіки країни.

Події останніх років, зокрема розгортання світової фінансово-економічної кризи, яка спричинила суттєвий дисбаланс національної економіки, свідчать про неспроможність національних банків пристосовуватися до кардинальних економічних змін. Кількісні та якісні показники діяльності вітчизняних банків на сьогоднішній день є не зовсім втішними. На сучасному етапі головною метою банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів кредиторів та клієнтів, яких не вистачає. Для зміцнення довіри до банківського сектору необхідно запровадження Національним банком України «інформаційно відкритого» нагляду, що дасть змогу захистити інтереси вкладників.

Проте ще однією невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати правдиву інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику та наявність певних проблем, особливо це питання загострилося в період жорсткої конкуренції банків.Нагальною лишається проблема кваліфікації працівників банківських службовців. Вона полягає у тому, що критерії кваліфікації членів виконавчого органу банку не відповідають сучасності. Управління сучасним банком вимагає певних знань у галузі макроекономіки, юриспруденції, технології банківських операцій, управління ризиками.

Таким чином, основною метою банківського нагляду виступає створення ефективної та конкурентоздатної банківської системи, яка б реагувала на потреби населення в наданні якісних фінансових послуг за розумну вартість. Для цього необхідна достатньо гнучка законодавча система та зміни у самому процесі здійснення нагляду

Викладач /В.В. Бебих/

2. Write a summary to the text.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]