Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
naochnist_IEU.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
366.08 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни

Історія економічних учень

Історія постійного пошуку істини, спадкоємності та активного діалогу економічних учень, їх взаємовпливу та взаємозбагачення

Історичний процес виникнення та розвитку системи економічних поглядів та ідей

Історія економічної науки

в часовому та просторовому вимірах

Історія розвитку методології економічних досліджень, еволюції способів, прийомів та інструментарію наукового пізнання економічної дійсності

Історія інтелектуального пошуку видатних особистостей як джерела динамізму, оригінальності та багатогранності економічного пізнання

Рис __1.1._. Характеристика предмета історії економічних учень

Періодизація історії економічних учень

Формаційний

підхід

Історико-хронологічний підхід

Ринковий підхід

Я. Ядгарова

Парадигмальний підхід

Відтворення процесу розвитку економічної науки відповідно до формаційної періодизації всесвітньої історії, розвитку суспільних суперечностей і класової боротьби, які знайшли відображення в економічній думці первісного, рабовласницького, феодального, капіталістичного і соціалістичного суспільств

Відтворення процесу розвитку економічної науки в історичній ретроспективі; дослідження економічних теорій, учень, шкіл, напрямів відповідно доісторичної послідовності їх виникнення та розвитку

Доба доринкової економіки;

Доба нерегульованої ринкової економіки;

Доба регульованої (соціально-орієнтованої) ринкової економіки

Відтворення процесу еволюції економічної теорії як послідовного проходження етапів формування, розвитку та руйнації парадигм, які вичерпали свій потенціал зростання і були замінені новими парадигмами

Рис __1.2_. Підходи до періодизації історії економічних учень

Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

Економічна думка країн стародавнього світу

Економічна думка країн Стародавнього Сходу

Економічна думка античного світу

Економічна думка Стародавнього Єгипту

- “Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікара” (ХХІІ ст. до н.е.);

- “Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі” (ХХІ – ХVІІІ ст. до н.е.);

- “Речення Іпусера” (ХVІІІ ст. до н.е.);

- “Пророцтво Неферті” (ХV ст. до н.е.)

-Адміністративно-господарські документи (переписи населення, земельні кадастри, документи господарської звітності) та ін.

Економічна думка Стародавньої Греції

- періоду раннього рабовласництва (Х–VI ст. до н.е.): поеми Гомера “Іліада”, “Одісея”, Гесіода “Турботи та дні”, закони Лікурга, реформи Солона, Пісістрата;

- періоду класичного рабовласництва (VII-VI ст. до н.е.): реформи Солона, Пісістрата, Перікла, економічні ідеї Демокріта, Сократа, Протагора та ін.;

- періоду кризи рабовласництва (V – IV ст. до н.е.): твори Ксенофонта, Платона, Аристотеля та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]