Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
naochnist_IEED.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
528.38 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет та метод історії економіки та економічної думки

Рис _____. Функції історії економіки та економічної думки

Рис _____. Методи історії економіки та економічної думки

Рис _____. Періодизація історичного розвитку господарських систем

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

Рис _____. Загальні риси господарства первісного суспільства

Характерні ознаки

Типи рабовласницьких господарств

Східний

(Єгипет Вавилон, Індія, Китай)

Античний

(Греція, Рим)

Основна продуктивна сила

Вільні селяни, ремісники

Раби

Система управління економікою

Централізована

Децентралізована (змішана)

Процес поповнення економіки рабами

Природне зростання чисельності рабів та їх незначна частка по відношенню до населення

Військове зростання чисельності рабів (полонені), які складали переважну частину населення

Політичний устрій

Деспотія

Демократія

Рис _____. Порівняльна характеристика азійського та античного типів рабовласницьких господарств

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (vііі ст. До н.Е. – V ст. Н.Е.)

Економічна думка країн стародавнього світу

Економічна думка країн Стародавнього Сходу

Економічна думка античного світу

Економічна думка Стародавнього Єгипту:

- “Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікара” (ХХІІ ст. до н.е.);

- “Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі” (ХХІ – ХVІІІ ст. до н.е.);

- “Речення Іпусера” (ХVІІІ ст. до н.е.);

- “Пророцтво Неферті” (ХV ст. до н.е.

Економічна думка Стародавньої Греції:

- періоду раннього рабовласництва (Х–VI ст. до н.е.): поеми Гомера “Іліада”, “Одісея”, Гесіода “Турботи та дні”, закони Лікурга, реформи Солона, Пісістрата;

- періоду класичного рабовласництва (VII-VI ст. до н.е.): реформи Солона, Пісістрата, Перікла, економічні ідеї Демокріта, Сократа, Протагора та ін.;

- періоду кризи рабовласництва (V – IV ст. до н.е.): твори Ксенофонта, Платона, Аристотеля та ін.

Економічна думка Месопотамії:

- Закони вавилонського царя Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.);

- Старий заповіт (ІІІ – ІІ ст. до н.е.) та ін.

Економічна думка Стародавнього Риму

- періоду формування античного полісу та становлення рабовласництва (V – II ст. до н.е.): реформи Сервія Тулія, “Закони ХІІ таблиць”;

- періоду розквіту класичного рабства (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.): аграрні проекти братів Тіберія і Гая Граків, трактати Катона Старшого, Варрона, праці Колумелли, економічні ідеї Цицерона, Сенеки;

- періоду кризи рабовласництва (ІІ – V ст. н.е.): ідеї раннього християнства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]