Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦП(Відповіді на екзамен).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
769.54 Кб
Скачать

89. Підстави виникнення особистих немайнових прав, критерії класифікації :

Слід зазначити, що основна частина особистих немайнових прав виникає у зв'язку з народженням і з моменту народження, тобто вони є природними правами людини. Для інших момент їх виникнення не має точної фіксації, він пов'язується з різними обставинами, які зумовлюються багатьма чинниками. Тому момент виникнення особистих немайнових прав можна визначити як специфічний2. У ч. 2 ст. 260 проекту ЦК України визначено дві підстави виникнення особистих немайнових прав — народження людини і припис закону.

В літературі існує й інша думка: немайнові права можуть виникати в результаті юридичних дій (право особи на інформацію, тобто правомірні дії суб'єкта цивільного права, вчинені незалежно від наміру спричинити певні правові наслідки, які проте можуть виникнути внаслідок закону), при настанні певних подій (кожній людині від народження належить право на ім'я незалежно від її вольової поведінки) або породжуватися актами компетентних органів (набуття особою права на опіку внаслідок визнання її у встановленому законом порядку недієздатною згідно зі ст. 16 ЦК України)'.

Крім того, особисті немайнові права нерозривно пов'язані з особою їх носія і цих прав не можна позбавити, фізична особа володіє ними довічно (частини 3 і 4 ст. 260 проекту ЦК України). Немає підстав говорити і про їх відчуження.

Значна частина прав людини і громадянина, передбачених Конституцією України, належить до особистих немайнових прав. Права, закріплені в ст. 22 Конституції України, не є вичерпними, і це стало підставою подати в проекті ЦК України й інші особисті немайнові права.

) специфічні підстави виникнення

як правило виникають на підставі подій (наприклад, з факту народження) або з самого закону; особисті не майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності виникають з дій);

Можна також взяти за основу поділу порядок виникнення особистих немай­нових прав: на такі, що належать фізичним особам від народження, і такі, що їм належать за законом. (ч.І ст. 270 ЦК України).

90. Система особистих немайнових прав в цивільному кодексі України:

(ч. 1 ст. 1 ЦК) Цивільним законодавством, регулю­ються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій само­стійності їх учасників.

В ЦК особисті немайнові права поділено на два види: - особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи; - особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

о особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, відповідно до глави 21 ЦК України, слід відносити:

ü Право на життя;

ü Право на здоров`я;

ü Право на безпечне довкілля;

ü Право на свободу та особисту недоторканість;

ü Право на сім`ю, опіку, піклування та патронатне виховання.

До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, згідно з главою 22 ЦК України слід відносити:

ü Право на ім`я;

ü Право на честь, гідність та ділову репутацію;

ü Право на індивідуальність;

ü Право на зображення та голос;

ü Право на особисте життя;

ü Право на особисті папери та таємницю кореспонденції;

ü Право на інформацію;

ü Право на свободу творчості;

ü Право на вибір роду занять;

ü Право на місце проживання;

ü Право на недоторканість житла;

ü Право на пересування;

ü Право на свободу об`єднань;

ü Право на мирні зібрання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]