Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦП(Відповіді на екзамен).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
769.54 Кб
Скачать

45. Види юридичних осіб (ст. 81 цк) :

1. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на: -юридичних осібприватного права та- юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів (відповідно до ст. 87ЦК). Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

-ЦК встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права.

-Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

2. Юридичні особи приватного права поділяються на: - Установи - Товариства

3. Товариства поділяються на : -Підприємницькі -Непідприємницькі

4.Підприємницькі юридичні особи:

 • господарське товариство

 • колективне підприємтво (юридична особа, створена декількома юридичними або фізичними особами для отримання прибутку, наприклад, колективне сільськогосподарське підприємство, спільне підприємство тощо)

 • приватне підприємство (юридична особа, створена фізичною особою як єдиним засновником)

 • дочірнє підприємство (юридична особа, створена юридичною особою як єдиним засновником)

 • державне підприємство (юридична особа, створена для здйісненнягосподарсьої діяльності державою як єдиним засновником)

 • казенне підприємство (юридична особа, створена для здійснення господарсьої діяльності державою як єдиним засновником)

 • комунальне підприємство (юридична особа, створена для здійснення господарсьої діяльності місцевою громадою як єдиним засновником)

 • виробничий кооператив (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку)

Непідприємниькі юридичні особи:

 • кредитна спілка

 • установа (юридична особа, створена державою або органом місцевого самоврядування для здійсення відповідної публічної функції)

 • споживчий кооператив (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб з метою задоволення споживчих потреб його членів)

 • громадська організація

 • політична партія

 • благодійна організація

 • релігійне об'єднання

 • об'єднання співвласників житла

 • міжнародна організація

 • тощо

46. Господарські товариства як юридичні особи:

Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать:

· Акціонерне товариство;

· Товариство з обмеженою відповідальністю;

· Товариство з додатковою відповідальністю;

· Повні товариства;

· Командитні товариства;

Господарські товариства є юридичними особами. Відповідно до цього господарським товариствам притаманні усі положення юридичної особи. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]