Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦП 11-20.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
119.02 Кб
Скачать

Поняття і сутність позовного провадження

Позовна виробництво - основний вид цивільного судочинства. Цивільні справи - це, як правило, позовні справи. Отже, захист права в більшості випадків здійснюється судом у порядку позовного судочинства. Позовна форма захисту права значною мірою співпадає з цивільною процесуальною формою.

Для позовної форми захисту права характерні наступні ознаки:

1) наявність матеріально - правового вимоги, що випливає з порушеного або оскарженого права сторони і що підлягає чинності закону розгляду у певному порядку, встановленому законом, тобто позову;

2) наявність спору про суб'єктивне право;

3) наявність двох сторін з протилежними інтересами, які наділені законом певними повноваженнями щодо захисту їх прав та інтересів у суді.

Позов - найважливіше процесуальне засіб захисту порушеного або оскарженого права, а форма, в якій відбувається захист цього права, називається позовної формою. 2

Спірні вимоги, що підлягають розгляду в рамках процесуальної форми, називаються позовними.

Позовна форма захисту є найбільш пристосованою для правильного розгляду і вирішення суперечок з винесенням рішення.

Основні риси позовної форми захисту права досить детально вивчені в процесуальній науці і полягають у наступному:

- Порядок розгляду і вирішення цивільних справ послідовно визначено нормами цивільного процесуального закону;

- Особи, які беруть участь у справі, мають право особисто або через своїх представників брати участь у розгляді справи в засіданні суду;

- Особам, які беруть участь у справі, закон надає достатні правові гарантії, що дають їм можливість впливати на хід процесу і добиватися винесення законного рішення;

- Позовне провадження носить змагальний характер.

Порушення права зацікавлених осіб на судовий захист, їх прав і законних інтересів є підставою до скасування рішення суду.

Право на судовий захист є одним з найважливіших суб'єктивних прав громадян і організацій, що охороняються законом.

Вибір способу захисту цивільних прав належить безпосередньо громадянам та юридичним особам.

Позовна форма захисту права існує не тільки в цивільному судочинстві, основні її риси притаманні і арбітражному процесу. Збільшилася кількість норм, що містять правові гарантії позовної форми захисту права. Про позовної форми захисту права можна говорити стосовно до третейського розгляду. Розгляд та вирішення спору у третейському суді відбувається з необхідними правовими гарантіями дотримання законності, і сторони мають рівні процесуальними правами. Так, у Законі РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7 липня 1993 р. говориться про пред'явлення позову, позовною заявою, позовних вимог, заперечення відповідача за позовом, рівне ставлення до сторін (ст. 8, 13, 18).

У юридичній літературі зазначається рівність процесуальних форм і можливості захисту одних і тих же прав, як в судах загальної юрисдикції, так і в арбітражних судах. 5

Незважаючи на деякі відмінності у позовній формі захисту права у цивільному, арбітражному процесах, під час третейського розгляду, принципові риси всіх позовних форм у цих юрисдикційних органах одні й ті ж, і тому деякі особливості окремих видів позовної форми захисту права, застосовується різними юрисдикційними органами, не міняють єдиної сутності позовної форми захисту права.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]