Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVE_shpori_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

32. С/р як методична проблема.

Самостійна робота в сучасних інтенсивних технологіях навчання суттєво зросла

С/р – це форма організації індивідуального (колективного) вивчення учнями чи студентами навчального матеріалу в аудиторний і поза аудиторний час.

Мета с/р сприяння формуванню самостійності як риси особистості і важливої професійної якості молодої людини. Сутність якої полягає у вміннях систематизувати, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність без допомоги і контролю з боку вчителя або викладача.

Завдання с/р: 1) засвоєння певних знань, вмінь і навичок, 2) закріплення та систематизація набутих знань, 3) застосування цих знань під час розв’язання практичних завдань та виконання творчих робіт, 4) виявлення прогалин у системі знань предмета.

С\р дає можливість працювати не поспішаючи, не боячись негативної оцінки, обирати оптимальний темп роботи та умови її використання

Самостійна робота вимагає чіткої організації, планування,чіткої системи і певного керуваня.

Методика організації самостійної роботи включає такі складові:

1) організаційна – полягає в тому що с/р це не тільки домашнє завдання а в значній мірі це організація с/р в навчальному середовищі під керівництвом викладача. Завдання педагога усвідомити та допомогти зрозуміти своїм учням, що вчитись це означає вчити себе, а вміння це означає вчитись це справжнє мистецтво.

2) створення умов виконання с/р

3) мистецтво вчителя провести опитування

4) вибір форми самостійної роботи

5) поетапна самотсійна робота.

33. Ефективність с/р та форми її активізації.

Самостійна робота студентів дає можливість наблизити навчальну діяльність до майбутньої професії через системи типових завдань зі спеціальності та з конкретної дисципліни, тобто реалізувати професіоналізацію навчання.

Важливим аспектом самостійної роботи є те, що вона вирішує не тільки навчальні завдання, а й розв’язує проблеми саморозвитку і самовдосконалення студента.

Організація самостійної роботи є ефективним засобом активізації творчої самостійності студентів. Самостійність і активність студентів тісно пов’язані так як самостійність – є вища форма активності, що визначається в характері і способах діяльності студентів. Основа самостійної роботи студентів – свідомий підхід студента до процесу навчання, тобто вищий ступінь мислення.

У процесі самостійної роботи студенти набувають більш повних і глибоких знань, якіхарактеризуються такими критеріями, як системність, оперативність, гнучкість і міцність знань. Самостійна робота впливає на формування самостійності мислення і суджень. Студенти виробляють у собі здатність висловлювати власні думки з навчальних тем або інших теоретичних питань. Самостійна робота відіграє важливу роль в удосконаленні таких професійно-важливих якостей особистості, як наполегливість, завзятість, цілеспрямованість.

Форми активізації самостійної роботи: задачі та вправи, тренінги, спеціально розвиваючі нестандартні питання, рольові ігри, тести на поглиблене розуміння матеріалу, написання рефератів, програмоване навчання та контроль, комп’ютерні ігри. Крім того, широко застосовуються завдання для самостійного вивчення певної частини навчальної інформації.

У практиці викладання економіки застосовуються різні форми самостійної діяльності студентів: робота з підручником, реферування проблемних ситуацій, робота з конспектом-схемою, аналіз виробничих ситуацій, виконання індивідуальних завдань (реферати), побудова “дерева проблем” і “дерева цілей”, самоперевірка з програмованого контролю, розв’язування задач, складання завдань з теми, колоквіум, виступ з рефератом на лекції або семінарі, проведення проблемних семінарів, заняття у виробничих умовах, робота з ЕОМ, участь у навчально-виробничій грі.

Для самостійної роботи використовується така методична література: робоча програма, методичні вказівки, конспекти-схеми лекцій, розроблені викладачем, методичні вказівки до навчально-методичної гри. При підготовці до семінарів і практичних занять студенти повинні використовувати іншу літературу (систематичні журнали).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]