Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVE_shpori_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

1.Методика викладання економіки як навчальна дисципліна.

Основною метою економічної освіти є: формування економічного мислення, а її результатом є: економічно обґрунтована практична діяльність.

методика – система засобів, своєрідне “know-how”, практика викладання.

викладання – це процес передачі знань від однієї особи до іншої.

економіка – система знань, які вже були отримані у процесі навчання на економічному факультеті.

Методика викладання – це оптимальне поєднання загально дидактичних методів, прийомів і засобів навчання.

Навчальний процес – система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання і учіння; спрямована на досягнення цілей навчання й виховання. Методика викладання повинна розглядатись у комплексі, тобто необхідні не лише знання і навички але і практична діяльність ( певний досвід творчої діяльності та соціально-економічного спілкування). Тому у процесі навчання слід спрямовуватись на самоосвіту та вміння використовувати нові знання, які під час навчання можна практикувати у формі ігрових методик навчання як сучасних методів активізації навчальної діяльності.

Курс МВЕ складається з 3-х блоків-модулів:

  1. формування економічного мислення та поведінки як мети економічної освіти,

  2. вивчення методики проведення різних форм навчальних занять з економічних дисциплін, контролю та оцінки знань, засобів активізації методики навчання,

  3. психолого-педагогічна неповторність кожного викладача (передовий досвід, самоосвіта, методика і технологія).

При розробці курсу ставляться такі специфічні цілі:

1дати вступні відомості з базових понять і принципів методики викладання,

2створити умови для виявлення можливостей студентів щодо розробки методичних посібників з економіки,

3ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом.

Після завершення вивчення курсу студенти повинні вміти:

  1. підготувати і провести урок з економіки з врахуванням рівня знань учнів,

  2. організувати умови для самостійної роботи учнів з навчальним матеріалом,

3.контролювати і оцінювати знання учнів з економіки.

2.Звязок мве з іншими дисциплінами

МВЕ – це галузь педагогічної науки, яка визначає завдання, зміст і методи вивчення економічних дисциплін і відповідності із загальними цілями і завданнями освіти в сучасних навчальних закладах.

МВЕ є основою в циклі психолого-педагогічної підготовки бакалавра з економіки до практичної діяльності викладача в навчальних закладах різного типу. Викладач економіки повинен бути викладачем нового типу. Він повинен поважати тих, кого навчає, знати свій предмет, мати почуття гумору і володіти методикою викладання.

Вивчення курсу МВЕ ґрунтується на знаннях економіки, з одного боку, та основ педагогіки, психології, педагогічної майстерності й вікової психології – з іншого, відповідно всі ці дисципліни тісно взаємопов’язані між собою. Психологія – це фундамент педагогіки, а він, в свою чергу, - фундамент МВЕ. Специфіка МВЕ в тому, щоб навчити студентів творчо та психологічно виправдано використовувати різні

методичні прийоми для засвоєння учнями різних економічних дисциплін, а отже без економіки вивчення МВЕ не має сенсу. Знання ж педагогічної майстерності і вікової психології лише покращує ефективність викладання в цілому.

3. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства.

Основні принципи освіти:

*доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

*рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм;

*пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і класовими інтересами;

*органічний зв'язок з національною історією, культурою, тра­диціями;

*незалежність державної системи освіти від політичних партій, інших громадських і релігійних організацій;

*науковий, світський характер освіти у державних навчально-виховних закладах;

*інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв'язок з освітою інших країн;

*гнучкість і прогностичність системи освіти;

  • єдність і наступність системи освіти;

  • безперервність і різноманітність освіти;

  • відповідність освіти світовому рівню;

  • поєднання державного управління і громадського самоврядування у системі освіти.

Культура розглядається як си­стема визнаних суспільством групових цінностей, соціальних норм і моделей поведінки.

Ринок — це система рівноправних відносин по горизонталі, що ґрунтуються на купівлі-продажу товарів і послуг, на відносинах власності та рівновазі інтересів продавця і покупця.

Поняття “економічна поведінка” складається з:

Мотивації - що спрямована на підвищення свого добро­буту (підвищення кваліфікації теж),

Мислення - що віддзеркалює економічні зв'язки та відно­шення між суспільними, виробничими та особистісними суб'єктами,

Вчинків - що базуються, з одного боку, на національних традиціях, а з іншого — на спеціальних знан­нях та вміннях, які реалізуються в контактах між суб”єктами економічної діяльності.

Завдання економічної освіти полягає в перетворенні потрібних еко­номічних знань в економічне мислення, а далі в економічну поведі­нку та економічну дисципліну як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]