Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVE_shpori_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

37. Тест- форма навчання, контролю та оцінювання знань

у сучасній українській мові слово «тест» означає «про­ба», «іспит», «перевірка» і вживається (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрізняють психологічні й педагогічні тести.

Педагогічний тест — це система завдань специфічної форми, визначеного змісту, зростаючої трудності, яка дозволяє якісно оцінити структуру та виміряти рівень знань, вмінь і навичок.

Сучасний тест – це стандартизований та обмежений за часом іспит, який дозволяє із заздалегідь встановленим ступенем вірогідності визначити актуальний, наявний у людини в даний час рівень знань, відносно стійкі особисті якості.

Основними етапами тестування можна назвати:

  1. вибір тестових методик

  2. інструктування тих, кого іспитують

  3. контроль за виконанням завдань

  4. інтерпретація результатів і підбиття підсумків тестування.

Алгоритм складання тестового матеріалу. основне прави­ло: спочатку думай сам, а вже потім когось тестуй. Н.М. Олій­ником рекомендовано такий порядок розробки тестів [85, c. 31]:

  1. структурування навчального матеріалу. Приступаючи до складання тестів, насамперед необхідно встановити, що значить знати предмет. Коли дисципліна складається з кількох розділів, то у визначення поняття знання предмета має включатися і знання окремих його розділів.

  2. Встановлення логічних зв’язків між елементами та складання логіко-структурних схем. Після виділення логічних зв’язків складаються логіко-структурні схеми тем, розділів і предмета в цілому.

  3. Складання тестових завдань на базі логіко-структурних схем. У схемах потрібно відібрати такі елементи, знання яких необхідно перевірити тестуванням.

  4. Вибір оптимальної форми тестових завдань.

  5. Складання плану тесту.

  6. Перевірка тестів у різних типах аудиторій, різних групах учнів (студентів).

Головна вимога до стогових тестових завдань – це те, що повинні відповідати рівню національного стандарту освіти. Бажано зробити їх короткостроковими, однозначними, правильними, кратними, інформаційними, стандартними.

Недоліки тестів: можливість угадування, відносна складність створення якісного тесту, помилки педагогічних вимірів.

38.Модульно-рейтингова система оцінювання та особливості їх застосування в навч прцесі

Суть системи полягає в тому, що навчальний матеріал розподіляється на модулі-блоки, які є базою для рейтингової оцінки знань. рейтинг — це сума балів, що набирає учень, виконуючи якусь самостійну працю. Рейтингова система оцінювання знань охоплює такі види контролю: тестові завдання, самостійні й контрольні роботи, індивідуальні завдання та ін. Рейтинговими можуть бути завдання на знання теорії, вирішення типових завдань, розв’я­зування індивідуальних задач, виконання практичних, залікових і контрольних робіт, ініціативні виступи на уроці, участь у проведенні дискусії, виконання проблемних завдань, розгляд і рецензування праць своїх товаришів.Дуже важливо, що рейтингова система привчає учнів до самореалізації в умовах певної свободи поведінки, до вироблення стратегії і тактики індивідуального навчання. Дидактичний аналіз блочно-модульного навчання і рейтингової системи оці­нювання успішності учіння показує, що вони базуються на діяльніс­ній концепції, а це дає можливість студентам бачити сенс і результат власної дії [58, с. 55].Проте рейтинг — це оцінка, її можна вивести тільки за наявності великого обсягу навчальної роботи. Суперечливими і невирішеними моментами у рейтинговій системі вважають те, що набирання балів має дещо формальний характер. Це можна згладити, коли надати творчий характер змісту і системі рейтингових оцінок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]