Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVE_shpori_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

31. Ефективність ігрових форм навчання.

Ділові ігри є імітаційними методами рольового навчання. Вони активізують процес засвоєння знань, навичок і умінь. Максимальна наближеність до реальної і практичної діяльності керівників і спеціалістів досягається шляхом використання моделей реальних соціально-юридичних систем. Учасники гри виступають у різноманітних ролях і приймають управлінські рішення, що узгоджуються з інтересами цих ролей. Найчастіше гравцям доводиться приймати рішення в конфліктних ситуаціях. При проведенні ділових ігор виникає можливість отримання зворотного зв'язку. У ході гри людина може не лише придбати нові уміння, але й експериментувати з різноманітними стилями відношень між партнерами.

Навички вирішення конфліктних ситуацій можуть переноситися людиною з ігрової ситуації до реального життя, допомагаючи їй у міжособових проблемах, що виникають не лише у фаховій сфері.

Непередбачуваність ділової гри робить її специфічною формою пізнавальної діяльності. Ділові ігри збільшують результативність навчання за рахунок глибини і швидкості засвоєння інформації, дозволяють у короткий термін опанувати методами прийняття рішень.

Ділова гра несе в собі такі навчальні цілі:

- навчання вирішення конкретного управлінського завдання;

- навчання аналізу вихідної ситуації, можливих альтернатив і їхніх наслідків для відповідного виду діяльності;

- перевірка рівня підготовки у відповідному виді діяльності;

- навчання прийманню управлінських рішень в екстремальних ситуаціях.

Ділову гру можна розглядати як «моделювання за реальною діяльністю спеціаліста» у тих або інших спеціально створених педагогічних ситуаціях. Ділова гра (далі по тексту ДГ або ДІ) виступає як засіб і метод підготовки й адаптації до професійної діяльності і соціальних контактів.

У реальній дійсності коло необхідних для життя і роботи знань постійно розширюється, а можливості їх засвоєння не безмежні. Найважливішим завданням стає не тільки уміння відбирати необхідні знання, систематизувати їх, але й уміння перетворювати ці знання, наблизити їх до сьогоднішніх життєвих і професійних ситуацій, практики, до реальної професійної діяльності. Це означає, що ДГ, як метод активного навчання, допомагає у теоретичному і практичному аспекті підготовки спеціалістів. ДГ як метод навчання дозволяє «прожити» визначену ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. ДІ дозволяють моделювати різноманітні виробничі ситуації, проектувати засоби дій в умовах запропонованих моделей, демонструвати процес систематизації теоретичних знань за рішенням визначеної практичної проблеми. Професійна діяльність спеціалістів юридичного профілю носить достатньо різноманітний характер, тому застосування ДІ в підготовці спеціалістів органів внутрішніх справ, допоможе активізувати процес навчання і зв'язати його з майбутньою фаховою діяльністю.

Отже, оцінюючи роль ДІ в підготовці і перепідготовці кадрів можна виділити такі параметри:

- застосування в ДІ моделей реальних соціально-юридичних систем дозволяє максимально наблизити процес навчання до практичної діяльності керівників і спеціалістів;

- прийняття управлінських рішень у ДІ здійснюється її учасниками, що виконують відповідні ролі, а оскільки інтереси різних ролей не збігаються, то рішення необхідно приймати в умовах конфліктних ситуацій;

- проведення ДІ є колективним навчанням, у результаті гри формується колективне уявлення при захисті думки своєї групи гравців і критики інших груп.

У ДІ спеціальними засобами створюється визначений емоційний настрой гравців, що допомагає активному вмиканню тих, кого навчають, у рішення досліджуваної проблеми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]