Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVE_shpori_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

44.Використання електронно-обчислювальної техніки в навч процесі

Використання електронних засобів навчання має на меті підвищення динаміки навального процесу, активізацію пізнавального процесу учнів, організацію плідної роботи учнівського колективу творчого та дослідницького характеру, самоосвітньої діяльності учнів. Організація навчально-виховного процесу з використанням електронних засобів навчання має відбуватися з дотриманням дидактичних принципів: всебічного розвитку особистості; цілісності впливу навчально-виховного процесу;природовідповідності організації навчання; науковості; доступності; системності навчання; наступності і перспективності; взаємозв'язку навчання і розвитку; мотиваційного забезпечення навчального процесу; співробітництва; індивідуалізації і диференціації навчання; наочності; міцності і дієвості навчання

Навчально-пізнавально діяльність учнів при роботі з електронними засобами навчального призначення може бути організована в наступних напрямках:

- послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; закріплення навчального матеріалу, який вивчається традиційними методами;

- опанування змісту явищ і процесів за допомогою імітаційного комп'ютерного моделювання;

- закріплення вивченого матеріалу за допомогою спеціально розробленої тестової системи;

- перевірка умінь та навичок розв'язування задач; виконання віртуальних лабораторних робіт; підготовка до виконання реальних лабораторних робіт;

- здобуття довідкової інформації (робота з довідковою системою, інформаційно-пошуковою системою, базою даних).

Існуючі електронні засоби навчального призначення не завжди задовольняють очікування вчителів. Учителі, які мають достатній рівень інформаційної компетентності, розробляють власні електронні засоби навчання: електронні підручники, посібники, бібліотеки мультимедійної наочності тощо.

Електронний підручник - це основне навчальне електронне видання зі систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі і реалізує переваги розв'язання навчальних завдань засобами інофрмаційно-комунікаційних технологій. Електронний підручник не може бути зведений до паперового варіанту без втрати його дидактичних властивостей.

Звертаємо увагу, що електронна реалізація засобів навчання має забезпечувати переваги інформащйно-комушкащйних технологій. До таких засобів за аналогією зі стандартними засобами навчання слід віднести: електронні посібники, навчально-наочні посібники, словники, енциклопедії тощо.

Розробка електронних підручників та посібників передбачає дотримання наступних дидактичних принципів: модульність; наявність та чіткість визначення навчальних цілей; самодостатність; когнітивність; орієнтація на самоосвіту; інтерактивність; наявність елементів супроводу; наявність зручного та дружнього інтерфейсу.

З метою підвищення ефективності використання електронних засобів навчального призначення рекомендуємо активізувати роботу предметних методичних об'єднань за напрямками:

- розробка методичних кейсів застосування електронних засобів навчального призначення у навчальному процесі;

- розробка електронних посібників, бібліотек електронної наочності для мультимедійної підтримки профільного навчання;

- можливості електронних засобів навчального призначення у формуванні єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.

Рекомендуємо вчителям звернути увагу на можливості електронних засобів навчального призначення щодо організації самоосвітньої роботи учнів, роботи з підготовки до незалежного зовнішнього тестування, індивідуальної роботи з дітьми з особливими потребами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]