Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

20 Аналіз прод-сті праці (пп). Розрах-к впливу пп на обсяг в-ва.

ПП-це в-во п-ції за 1-цю часу обернена величина до ПП працемісткість,яка х-є витрати роб часу на в-во 1 п-ції. Показники ПП х-ють якісний бік викор-ння роб сили на п-ві. Більш того, ПП прийнято за один із найважливіших узагальнюючих показників д-сті кожного п-ва. ПП вимірюють 2 способами: к-стю п-ції, випущеної за 1 роб часу , або к-стю часу затраченого на виготовлення одного виробу. Останній показник наз-ють трудомісткістю п-ції. ПП визна-чають як у натуральном, так і в грош вимірах. Натуральні вимірники викор-ють там, де виробл-ся один вид п-ції або кілька дуже схожих виробів. Грош вимірник м.б. викор-ний на б.-я. п-ві, галузі. Аналіз починають з оцінки виконання плану показники виробітку одного робітника в грошовому вимірі. Потім порівнюють показник звітно-го періоду звітного періоду з показниками за минулий період споріднених п-в. Від цього загаль-ного показника ПП слід перейти до більш деталізованих показників, таких як виробіток одного робітни-ка, виробіток одного основного робітника і так далі. На наступному етапі проводять аналіз осн. факто-рів. Вирішальним фактором є виробіток одного робітника, який в свою чергу, залежить від факторів викор-ня роб часу і середньогоди-ного виробітку одного робітника. Завершують аналіз підрах-ком резервів зростання ПП і опрацю-вання заходів з їх реал-ції.

21. Аналіз складу і стр-ри майна п-ва.

В процесі аналізу вивчають стр-ру коштів п-ва і джерела його придбання . Для цього розр-ють коеф мобільності обор. коштів Мобільність обор. коштів= відношенню найбільш мобільної їх частини (грош активи і фін вкладення) до вартості обор. коштів. Зменшення коеф. мобільності свідчить про зниження ефективності господарювання, тому при аналізі стр-ри коштів необх-но дати оцінку виробничому потенціалу для цього викор-ють виробничі активи. При аналізі визначають динаміку, питому вагу виробничих активів у заг. вартості майна , коеф.зносу

середню норму амортизації, визначають наявність , динаміку і питому вагу кап. вкладень. До виробничих активів

- осн. фонди

  • виробничі запаси

  • незав.в-во

Підраховують розмір власного капіталу і статут капіталу. Стат. капітал (400), власний капітал (490), постійний капітал (490 +530).

22. Аналіз фін. Стійкості п-ва.

Узагаль. показ-ком є лишок або недостача джерел коштів для формува-ння запасів затрат одержа-них як різниця у величині джерел коштів (490-070), при цьому мають на увазі забезп-сть певними видами джерел-власними, кредитними і позичко-вими, при цьму визна-ть вартість мобільних коштів (150+320-750). Винач-мо долю покриття цих коштів короткотермін-ми кредитами банків. Рядок 600. Кр+Вл.об к.\гот. п-ція + незав. в-во. При цьому відмічають стан п-ва. Кризовн становище відмічається тоді, коли гот. п-ція +ЦП+ДЗ<кредтити і позики непогашені в строк+КЗ.

Показ-ки фін стійкості:

1).Коеф співвіднош-ня залучених і власних коштів(КЗ), який х-є розмір залучених коштів на 1 грн.

КЗ=розділ 2поасву+розділ 3пасиву\ розділ 1 пасиву

Теорет. значення не більше 1,0

2) Коеф фін незалежності(КН), який свідчить про питому вагу власних коштів в заг. сумі забор-сті.

КН=розділ1 пасиву\розділ 2 пасиву+ розділ 3 пасиву

Теорет значення не менше 0.2

3)Коеф автономії(КА), який свідчить про питому вагу коштів власних джерел в загальних джерелах:

КА=розділ1 пасиву\підсумок пасиву балансу. Теорет значення не <0,5

4)Коеф маневреності власних коштів, що х-є ступінь мобільності викор-ня власних коштів:

КМ=розділ 1 пасиву-р. 1 активу\ р.1 пасиву.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.