Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

23. Аналіз дебіторської і кредиторської заборг-ті.

Дт-ка і Кт-ка заборг-ть п-ва виникають внаслідок безготівкових розр-ків заборгова-ність покупцями, підрядчиками, фін. органами, робітниками, службов-цями, органами соц. стр-я, депонентами, підзвітними особами. Виникнення Дт-кої і Кт-кої заборг-ті обумовлено не співпаданням моменту відванта-ження гот. п-ції, виконання робіт, послуг, одержанням моменту відван-таження гот. п-ції, виконання робіт, послуг, одержання ТМЦ, нарахув-ня з\п і платежів з моментом їх оплати. Значні розміри Дт-кої і Кт-кої заборг-ті призводить до перерозділу обігових коштів. Дт-ка заборг-ть (ДЗ) – це відтягнення з госп д-сті обігових коштів-причина фін. труднощів. Кт-ка заборг-ть (КЗ) – це результат важкого фін становища через брак коштів, затримку палтежів різними орг-ями і особами.ДЗ відображена у розділі 3 активу(р160-240) в групі товарів відвантажених робіт і послуг та за статтями обєднаними назвою “Розр-ки заборгованість дебіторами”. КЗ відображена у р. 3 пасиву (р. 630-720) Включає заборгованість за довго- і короткострокові кредити і позики, що не погашені в строк заборованість за статтями під назвою “Розр-ки заборгованість кредиторами”) та ін. короткострокові посиви. Аналіз Дт-кої і Кт-кої заборг-ті включає: вивчення даних балансу про рівень підвищення або зниження заборг-ті протягом звітного періоду, виявлення недопустимої заборг-ті і зясування причин її утворення , встановлення строків поданя позиву за даними пояснювальної записки або відомостей про період виникнення кожної суми заборг-ті. За х-ром утвор-ня і строками виникнення Дт-ку і Кт-ку заборгованість ділять на допустиму і недопустиму. Допустима Кт-ка і Дт-ка заборг-ть –заборгованість, що утворилась згідно діючих форм розр-ків і строк оплати якої не наступив. Недопустима Дт-ка заборг-ть –заборгованість конкретних осіб при нестачах і розтратах і розкраданні, втратах від псування ТМЦ, не списаних заборгованість балансу у встанов-леному порядку , прострочена забор-ність. Недопустима заборг-ть п-ва групується за строками утворення: дор 1 місяця, до 3 місяців, до 1р, більше 1р, безнадійна. Невиправдана Кт-ка заборг-ть –прострочена заборгованість поста-чальникам, прострочена заборгованість бюдже-ту за продаток на прибуток,позики не погашені своєчасно, аванси покупців у рах-к майбутніх відвантажень, які не отоварені протягом 3-х днів і не враховані в складі іншої креди-торської заборгован-ті. Цю заборг-ть аналізують за причинами і строками утворення.

24. Аналіз матер. витрат у с\в п-ції.

При аналізі матер затрат (МЗ) необх-но враховувати, до якої галузі належить досліджуване п-во. Це зумовлює вміст матеріалів і сировини у с\в п-ції, т. б. матеріало-місткість п-ції. Далі слід встановити, які технолог-ні процеси викор-ся і наскільки вони досконалі і сучасні, т.б. безвідходні. Слід звернути особливу увагу на затрати палива та електроенергії у звязку з їх дефіцитністю. Аналіз М.З. полягає в порівнянні фактичного обсягу їх з плановим чи базовим і в обчисленні дії окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і конкретна методика їх дослідження залежать від особливостей техно-логії, а також від викор-вуваних видів сировини, матеріалів і енергоносіїв. Необх-но виявляти вплив таких факторів:

1)зміни питомих затрат сировини та матеріалів на 1 п-ції-фактор "норм"

2)зміни с\в заготовлення 1 сировини та матеріалів -фактор "цін"

Останній фактор склад-ся з 3-х підфакторів: 1) зміникупівельних цін з урахув-ням усіх доплат, приплат, знижок, 2) транспортних затрат, до яких належать вантажно-розвантажувальні, 3)заготівельних затрат.

Зміна питомих затрат сировини і матеріалів може відбуватись під впливом причин: а)повязаних виконанням плану техн роз-ку в заходах спрямованих на зниження норм витрачання, б) зумовлених різними іншими відхиленням від поточних норм витрачання.

25. Аналіз витрат на з\п у с\в.

Оплату праці аналізують у 2-х напрямах:

1)аналіз фонду оплати праці (ФОП) як елемента затрат на в-во на підставі спеціальної статистичної форми(1-ПВ), 2)аналіз опл праці за окремими статтями калькуляції, в першу чергу за самостійною статтею-зарплата виробничих робітників.

Перший напрям грунтується на всебічній інф-ції звітності за трудовими показниками. Аналіз виконання ФОП починають з визначення абсолютного відхилення від планового фонду або фактичного за базовий період. Далі досліджують причини цього відхилення . При цьому виявляють вплив 2-х факторів: зміни середньооблікової чисельності і зміни середньої з\п . Для розр-ку можна викор-тати спосіб абсолютних різниць, згідно з яким перший фактор визначають множенням відхилення від плану за к-стю на планову середню з\п , а вплив другого множенням відхиле-ння від плану з середньої з\п на фактичну чисельність. Середньоріч-на з\п залежить від дії слід. Факторів: к-сті роб. днів у періоді, тривалості роб. дня , середньо-годинної оплати.

Під час аналізу складу фонду з\п робітників необх-но встановити співвдношення між різними видами оплати праці, а також виявити непродуктивні виплати: 1)доплати у звязку із змінами умов праці, 2)доп-лати за роботу в понаднормовий час, 3)оплата цілодобових простоїв, 4)з\п у складі браку п-ції. Крім того у складі нарахованої х\п м.б. оплата невикористаних технолог. операцій невиготорленої п-ції. Ці всі суми слід урахувати як резерви економії фонду з\п.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.