Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

8. Аналіз динаміки обсягу реал-ної п-ції і послуг.

Аналіз обсягів в-ва п-ції починають з оцінки того, як виконано план в-ва в цілому по п-ву і в розрізі його основних вироничих одиниць, які були рівні виконання по місяцях і кварталах звітного періоду, визна-чають причини можливих невдач і винних в цьому осіб.

Аналізуючи динаміку обсягів в-ва, треба обовязково визначити, які фактори спричинили тенденцію роз-ку й відокремити ті, що діяли на н\г-кому рівні, т.б. були ховнішніми. Внутрішні фактори заслуговують на увагу не меншу. Обсяг в-ва можна збільшити, викор-чи більш коштовні матеріали і відповідно піднімати ціну виробів, або навпаки, збільшу-вати у складі рецептур дешеві компоненти, зекономлені дефіцитні спрямувати на додатковий випуск п-ції. всі ззаходи щодо роз-ку спеціа-лізації та кооперації також помітно впливають на обсяги в-ва.

9 Аналіз прибутку від реа-ції п-ції.

Обєктом особливої уваги на б-я п-ві є прибуток від реал-ції. Проведення аналізу прибутку від реал-ції дозволяє:

-оцінити резерви підвищ. ефекттивності в-ва

-сформувати упр. рішення зп викор-ням виробничих факторів. Прибуток від реал-ції п-ції залежить від 4-х факторів першого рівня підпоряд-кованості: обєму реал-ції п-ції в натуральних вимірниках Q, її стр-ри D,с\в С і рівня цін Б.Модель залежності :

П= Qзаг* Ді *(рі-Сі), де п-к-сть найменувань виробів в номенк-латурі. Для спрощення процедури аналізу м. б. викор-ний слід. порядок вивчення впливу факторів на прибуток:

1 досліджується вплив факторів першого порядку (ціна реал-ції і с\в) на прибуток від 1-ці п-ції по кожному найменуванні

2 досліджується вплив факторів 2-го порядку на середню величину прибутку на 1-цю п-ції

3 оцінюється вплив загального обєму випуску п-ції і прибутку від 1 п-ції на прибуток.

10. Аналіз забезпеч-сті п-ва труд ресурсами.

Розподіл труд ресурсів за галузями в-ва та економія їх роб часу віді-грають важливу роль в н\г. виявле-ння труд резервів та залучення їх до в-ва є основою ефективного роз-ку п-в. Аналіз труд ресурсиів базується на планово-нормативній звітнооблі-ковій та позаобліковій інф-ції. Звітна інф-ція черпається з форми 2-ПВ “Звіт з праці“ і форми 1-П, даних табельного та одноразового обліку працівників. Аналіз впливу труд факторів на госп д-сть почи-нається заборгованість вивчення забезпеч-я п-ва працівниками за складом, стр-рою, кваліфікацією і культурно-освітнім рівнем та х-ки руху роб сили. Персонал п-ва розділ-ся на працівників осн. д-сті , працівників обслуговування та ін. господарств. Під час аналізу факт. середньооблікову к-сть працівників в цілому і по окремим категоріям порівнюють з плановими даними за попередній період. Знаходять абсо-лютне відхилення і причини зміни к-сті працюючих і зразу робиться перша оцінка. Вивчають також мож-ливі зрушення у стр-рі працюючих і дають оцінку стану заг. забезпеч-сті п-ва роб силою. Далі слід докладно проаналізувати забезпеч-сть кадра-ми окремих вироб-чих підрозділів і якісні показники наявної роб сили. На першому місці приділяють увагу показнику кваліфікаційного рівня роб сили –це середній розряд, який розр-ся по професії, слідуюче треба вивчити показники стану роботи професійного складу. Зясовують причини зміни к-сті працюючих а можливо її нестачі. В суч умовах внаслідок помітних скорочених обсягів в-ва п-ва стикаються не з проблемою нестач, а з наявністюроб сили, необх-стю скорочення роб. місць, але із одночасним збереже-нням кваліфікаційних кадрів на майбутнє. При аналізі чи при оцінці певних засобів по скороченні чисельності робітників треба пози-тивно оцінювати вимушені заходи по скороченню тривалості роб тижня, впровадження додаткових відпусток без збереження з\п .

Рух кадрів.

Проводиться аналіз руху кадрі в, яке повязується заборгованість питан-ням закріплення кадрі вна п-ві. Для цього вивчають показники прийому та звільнення робітників і службов-ців . Розр-ють коеф-ти обороту роб сили. змінюваності та плинності кадрів. Останній показник завжди заслуговує на більшу у вагу оскільки вважається, що він уособлює надмірний оборот роб. сили. Під надмірною вважається звільнення за порушення труд. дисципліни, звіль-неня за невідповідність кваліфікації даній посаді, звільнення за власним бажанням іноді без пояснень Необх-но визначити коеф плинності , треба вивчати соц клімат на п-ві. Це відношення між працівниками.

Причини плинності кадрів:

1)низький заробіток, 2) тяжкі умови праці, виснажливий темп роботи, 3) відсутність перспектив профе-сійного зростання, 4) незадовільний соц-прихологічний клімат. Потім треба розробити дійові заходи по закріпленню кадрів по в-ві. Застій кадрів м. б. через небажання людей йти на пенсію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.