Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

15. Аналіз складу і стр-ри о.З.

При аналізі О.З. насамперед треба визначити їх середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому корисно зіставити темпи їх зміни з динамікою зростання вартості п-ції або обсягів в-ва в натур. вираженні. О.Ф. п-ва поділяються на виробничі О.З. і невиробничі О.З. Аналізуючи склад осн. виробничих фондів, необх-но їх поділити на активні і пасивні, визначивши питому вагу кожної групи. У суч ринкових умовах дуже важливо дуже важливо звернути увагу на на те яка частка О.Ф. здана в оренду, яку земельну площу займає п-во і наскільки доцільно її викор-ти. Інвестиційну д-сть п-ва можна оцінити вивчивши суми залишків незавершених кап вкла-день і устаткування, які числяться на бух. балансі (форма №1), чи є у п-ва довгобуд, і якої він давності. Аналізуючи стан О.Ф., у першу чергу на підставі даних першого розділу бух балансу розр-ють коефє спрацювання О.Ф. і вивчають його динаміку за ряд років. Як допоміжні, можна застосувати коеф. вибуття, оновленя О.З., показники вікового устатку-вання. До того ж спрацьова-ність О.З. зумовлюється застос-ням застарілих технологічних процесів, що спричиняє неконкурентоздат-ність п-ції більшості п-в. Говорячи про рівень спрацювання О.З. мають на увазі в першу чергу фізичний знос. Але є ще й моральне старіння фондів, яке набагато погіршує становище.

16. Осн. Резерви зростання обсягу реал-ції і прибутку на п-ві.

Оцінка ефектив-сті упр. рішень потребує розгляду методичного інструментарію, який надає можли-вість зясувати обсяг реал-ції, що забезпечуєповне повернення витрат в-ва, найвищу прибутковість та конкурент-сть п-ва. Такий інструментарій дає можливість вра-хувати взаємозвязок між показ-ками “Витрати –обсяг-прибуток” і визначити вплив с-ми факторів на зміну прибутку П=К(Ц-С), де П-сума прибутку , К-обсяг реал-ції п-ції, Ц-ціна 1-ці п-ції, С-с\в 1 п-ції. Збільшення обсягу реал-ції веде до зниження с\в 1 п-ції. При цьому збільшується лише сума умовно змінних витрат відрядна оплата робітників, сировина, матеріали, паливо), а сума умовно-постійних витрат (амортиз-я, оренд-на плата за приміщення , погодинна оплата робітникі, з\п та стр-я адмін-госп. апарату) залишається без змін.

Зниженя обсягу в-ва веде до збільшнення с\в виробів-постійних витрат на 1 п-ції. При визначенні величини впливу факторів на зміну прибутку викор-ють маржинальний аналіз, в основі якого лежить виз-нач-ня маржинального доходу (МД) шляхом збільшення прибутку (П) на величину постійних витрат п-ва (ПВ) МД=П+ПВ. МД визнач-ть також, виходячи із виручки від реал-ції (ВР) : МД=ВР*У, де У питома вага марж. Доходу у виручці від реа-ції в %. Якщо відомі величина змін-них витрат на 1 п-ції (ЗВ) і величина МД в ціні 1 п-ції: Дс=Ц-ЗВ

Формула оцінки впливу с-ми фак-торів на зміну прибутку:

П=К(Ц-ЗВ)-ПВ. За цією формулою визнач-ся зміна суми прибутку за рах-к змін к-сті реал-ції п-ції, ціни, змінних та постійних витрат. Методика с-ми директ костінг більш повно враховує вплив факторів на зміну прибутку при багатоасорти-ментному в-ві: П=ВР-Q-ПВ, де Q- cередня питома вага МД у виручці (Q), залежить від питомої ваги кожного виду п-ції в загальній сумі виручки (Уі) і долі МД у виручці кожного виробу:

Q= (Уі-У), Уі=Кі-Ці\ (Кі*Ці), Q=Ці-ЗВі\Ці. Оцінка впливу факто-рів на зміну прибутку проводиться за формулою:

П=ВР* (Уі*Ці-ЗВі\Ці)-ПВ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.