Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - Надійність машин.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.74 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ СПОРТУ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

НАДІЙНІСТЬ МАШИН

конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090219

“Обладнання лісового комплексу”

машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

Луцьк 2011

УДК 621.62-192.001.2

ББК 34.41 я73

В81

Конспект лекцій з дисципліни „Надійність машин” для студентів спеціальності 6.090219 “Обладнання лісового комплексу” машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання / М.В. Вржещ, С.І. Пустюльга - Луцьк: ЛНТУ, 2011.- 52 с.

Укладачі: М.В. Вржещ

С.І. Пустюльга

Рецензент: С.Ф. Юхимчук

Відповідальний за випуск: І.Є. Цизь

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від 2005р.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ННВІІ та ІТ,

протокол № 2 від 21.12. 2005р.

Затверджено на засіданні кафедри сільськогосподарського машинобудування,

протокол № 3 від 10.11. 2005р.

З

............4

міст

Вступ ..................................................................................................................................4

Лекція 1

Значення проблеми надійності .....................................................................................5

Лекції 2, 3, 4, 5

П

............5

оказники надійності машин ......................................................................................9

Л

............10

екція 6

Причини відмов механічних систем ...........................................................................18

Лекції 7, 8

Спрацювання деталей машин .... ................................................................................22

Лекції 9, 10, 11, 12

Конструкційні методи підвищення довговічності машин......................................28

Л

............8

екції 13, 14, 15

Технологічні методи підвищення довговічності машин.........................................36

Л

............8

екції 16, 17

Експлуатаційні методи підвищення довговічності машин....................................43

Л

............8

екція 18

Плани випробувань ......................................................................................................47

............26

Література .......................................................................................................................49

Вступ

Розвиток машинобудування, розширення можливостей щодо застосування машинобудівної продукції, ускладнення техніки пов’язані зі зростанням проблеми надійності сучасних машин.

Недостатньо високий рівень надійності у машинобудуванні призводить до таких негативних явищ, як аварії та катастрофи, невиконання планових завдань через простоювання обладнання та машин, зростання матеріальних та трудових витрат на ремонти.

Дисципліна „Надійність та сучасні методи підвищення довговічності машин” ґрунтується на методах теорії ймовірностей та математичної статистики, опору матеріалів та деталей машин, теорії тертя та спрацювання спряжень.

Метою пропонованого конспекту лекцій є ознайомлення студентів з проблемами надійності в техніці. У конспекті висвітлено комплекс проблем забезпечення надійності машин, пов’язаних з фізикою відмов, математичною теорією надійності, забезпеченням надійності на етапі проектування, на стадії виготовлення та експлуатації. Цей конспект лекцій не охоплює повною мірою усіх аспектів дисциплін, тому студентам необхідно додатково використовувати рекомендовані літературні джерела.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.