Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод_по_VBA.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Економічна інформатика

Методичні вказівки

до лабораторних занять

для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання

(частина 2)

ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ VBA

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2008

УДК 004.42(07)

ББК 32.973.01я7

Х 93

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) / Христинець н.А. Луцьк: лдту, 2008. - 40 с.

Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.

Укладач: Христинець Н.А.

Рецензенти: Пех П.А.

Відповідальний за випуск: Пех П.А.

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною радою Інституту інженерії та інформаційних технологій, протокол № від

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики,

протокол № від

Зміст

УДК 004.42(07) 2

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 2) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2008. - 40 с. 2

Зміст 3

1. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка. 4

5. Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton. 4

8. Створення програм обробки двовимірних масивів. 4

У пункті 1.2 кожної лабораторної роботи є завдання для самостійного опрацювання. Завдання з зірочкою * - це задачі підвищеної складності. Вибір варіанта завдання здійснюється за номером у журналі групи. 4

Лабораторна робота № 1 5

Тема: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка. 5

Лабораторна робота №2 10

; 14

Лабораторна робота №3 15

Тема: Створення лінійних програм для обчислення значення функції. 15

25. Поїзд їхав 11 год. зі швидкістю 370 км/год, 12 год. зі швидкістю v2, і 13 год. зі швидкістю v3. Визначити пройдені шляхи з різною швидкістю і повний шлях. 19

Лабораторна робота №4 20

Тема: Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then. 20

Лабораторна робота №5 25

Тема: Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton. 25

Лабораторна робота №6 29

Тема: Створення програм циклічної структури. 29

Лабораторна робота №7 33

Тема: Створення програм обробки одновимірних масивів. 33

Лабораторна робота №8 36

Тема: Створення програм обробки двовимірних масивів. 36

Використана література 39

Вступ

Дані методичні вказівки містять 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.

Лабораторні роботи приведені по наступних темах:

1. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.

2. Створення найпростіших макросів і власних функцій.

3. Створення лінійних програм для обчислення значення функції.

4. Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then.

5. Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton.

6. Створення програм циклічної структури.

7. Створення програм обробки одновимірних масивів.

8. Створення програм обробки двовимірних масивів.

Так як лабораторні роботи носять навчальний характер, то в залежності від конкретної ситуації, питання про виконання тієї чи іншої роботи вирішує сам викладач.

Майже усі лабораторні роботи крім навчального завдання містять індивідуальні завдання (25 варіантів), що дозволяють закріпити набуті навички.

У пункті 1.2 кожної лабораторної роботи є завдання для самостійного опрацювання. Завдання з зірочкою * - це задачі підвищеної складності. Вибір варіанта завдання здійснюється за номером у журналі групи.

Лабораторна робота № 1

Тема: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.

Мета роботи: Ознайомитися із середовищем Visual Basic і навчитися створювати найпростіші додатки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.