Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техн_терм_ЧЕПУРНИЙ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
2.74 Mб
Скачать

М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

В ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

В ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.090510; 7,000008; 7,090258; 7,092108.

Протокол № 2 від “30” вересня 2004 р.

Вінниця, внту 2005

УДК 621.1:536.7

Ч 44

Рецензенти:

А.Ф. Пономарчук, доктор технічних наук, професор

Є.С. Корженко, кандидат технічних наук, доцент

В.В.Бужинський, кандидат технічних наук, доцент

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького державного технічного університету Міністерство освіти і науки України

Ч 44 Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Технічна термодинаміка в прикладах і задачах. – Вінниця, ВНТУ, 2004. - с.

Наведені приклади розв'язання задач з основних розділів технічної термодинаміки, сформовані задачі для самостійного розв'язання в процесі засвоєння дисципліни.

УДК 621.1:536.7

Чепурний М.М., Ткаченко С.Й., 2005

Зміст

Передмова...............................................................................…...…..4

1 Властивості ідеальних газів і газових сумішей..................….......5

1.1 Приклади розв'язання задач.............................................….......5

1.2 Задачі для самостійної роботи.........................................….......10

2. Термодинамічні процеси ідеальних газів......................................15

2.1 Приклади розв'язання задач......................................................15

2.2 Задачі для самостійної роботи..................................................25

3 Термодинамічні процеси з водяною парою...................................32

3.1 Приклади розв'язання задач.....................................................32

3.2 Задачі для самостійної роботи.................................................44

4 Термодинамічні процеси з вологим повітрям...............................48

4.1 Приклади розв'язання задач.........................................…........48

4.2 Задачі для самостійної роботи.................................................56

5 Термодинамічні процеси витікання газів і пари...........................59

5.1 Приклади розв'язання задач........................................................59

5.2 Задачі для самостійної роботи.................................................62

6 Стиск газів в компресорах...............................................................65

6.1 Приклади розв'язання задач.......................................................65

6.2 Задачі для самостійної роботи...................................................68

7 Цикли газотурбінних установок......................................................71

7.1 Приклади розв'язання задач.......................................................71

7.2 Задачі для самостійної роботи...................................................77

8 Цикли паротурбінних установок.....................................................80

8.1 Приклади розв'язання задач.......................................................80

8.2 Задачі для самостійної роботи...............................................…91

9 Цикли двигунів внутрішнього згорання.........................................97

9.1 Приклади розв'язання задач.......................................................97

9.2 Задачі для самостійної роботи...................................................102

10 Цикли холодильних машин і теплонасосних установок.............106

10.1 Приклади розв'язання задач....................................................106

10.2 Задачі для самостійної роботи................................................111

Література.............................................................................................119

Додатки.................................................................................................120

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.