Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
інвест)).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
109.1 Кб
Скачать

76. Зв'язок між методами еквіваленту достовірності і ставкою з урахуванням ризику.

Еквівалент достовірності та ставка дисконтування з урахуванням ризику намагаються включити проектний ризик у формулу NPV. Формула еквівалента достовірності виглядає так:

де а, є мірою рівня несприйняття ризику інвестором: а < 1 -несприйняття ризику; а = 1-байдужість до ризику; а > 1- сприйняття ризику. Формула ставки дисконтування з урахуванням ризику така:

де -відповідна ставка дисконтування, яка відображає ризикованість грошового потоку в періоді t.

Якщо припустити, постійність ставки дисконтування г, то два підходи мають дати одну й ту саму вартість грошових потоків для кожного періоду:

Отже, постійне значення ставки дисконтування з урахуванням ризику є таким самим, як коефіцієнт еквівалента достовірності , де

Припускаючи, що і ставка дисконтування, і коефіцієнт еквівалента ризику є незмінними в часі, можна стверджувати, шо чиста теперішня вартість грошових потоків, розрахована за цими методами, має бути однаковою:

Виконавши спрощення, матимемо:

де а є середньозваженим коефіцієнтом еквівалента достовірності проекту.

77. Поясніть відмінності між проектним ризиком, підприємницьким ризиком, фінансовим ризиком і портфельним ризиком.

Інвестиційний ризик має місце у підприємницькому середовищі, але може у низці випадків виникати і у сфері споживання.

Підприємницький ризик зумовлюється імовірним характером всіх виробничих процесів та реалізації, конкуренцією, інфляційними впливами, наявністю фізичних ризиків (втрати майна в результаті стихійного лиха), а також невизначеністю, що викликана неповною та неточною інформацією, що міститься в інвестиційній програмі.

Підприємницький ризик відображає мінливість операційного доходу перед тим, як будуть вирахувані % і податок. Підпр. ризик гол. чином залежить від операційного леверіджу (співвіднош. фікс. і змінних витрат). Рішення відносно більш високої інтенсивності капіталу у заг. вип. призв. до збільш. FC у загальній стр-рі витрат, а підвищ. операційного леверіджу, у свою чергу, призв. до ще більшої мінливості операційного доходу.

Фін. ризик значно ширший по своїй природі за підпр. ризик і випливає з факту викор. боргу. Фін. ризики – це велика сукупність ризиків невиконання фін. зоб-зань протилежною стороною та ризиків зміни кон-ри фін. ринків. Фін. р-к Фін. леверідж збільшується при прийнятті нових боргових зобов’язань, і так. чин. збільш. сума фіксованих %-них платежів і мінливість у чистих доходах.

Проектний ризик – це мінливість в очікуваних грошових потоках капіт. проектів. Чим більша невизначеність стосовно ринків, технологій та факторів, тим вищий рівень проектного риз.

Фін. та проектн. ризики можна віднести до групи кредитних ризиків.

Портфельний риз. – ризик невідповідності у майбутньому інвестиційного проекту кредитному портфелю, портфелю ЦП чи портф. реальних проектів. Це мінливість у надходженнях акціонерів. Акц-ри можуть суттєво скоротити мінливість у надходж., утримуючи старанно підібрані інв. портфелі. Портф. риз. виникає внаслідок можливості погіршення сукупних пок-ків портфеля: прибутк-ті, зростання к-лу, міра впливу ринку ліквід-ті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.