Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
інвест)).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
109.1 Кб
Скачать

32. Вартість створена інвестицією.

Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. В оцінці капітальних проектів необхідно користуватися правилом чистої теперішньої вартості, яке стверджує, що проект є прийнятним, якщо теперішня вартість очікуваних додаткових грошових потоків перевищує теперішню вартість прогнозованих негативних грошових потоків (інвестиція варта більшого ніж вона є). Vj=Wj-Ij

Vj-вартість; I-інвестиція; Wj-цінність; Ij-початкові витрати на цю інвестицію.

Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Правило чистої теперішньої вартості ілюструється такою формулою: , де Rt– величина грошового потоку; k- мінімальна необхідна ставка доходності; C - початкові витрати; n- тривалість проекту.

Іншими словами, чиста теперішня вартість — це сума всіх очікуваних грошових потоків (R,) починаючи з року 1 (ґ=1) до кінця життєвого циклу проекту (/І), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект.

Існує тісний взаємозв'язок між часом отримання додаткових грошових потоків і відтоків, з одного боку, та вартістю цих грошових потоків відносно моменту прийняття рішення про інвестиції — з іншого. Отже, вартість грошей у часі має відношення як-до часу отримання або витрачання, так і до можливості зароб-ляти дохід на будь-які інвестовані кошти.

33. Правило прийняття рішень щодо інвестування.

Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. В оцінці капітальних проектів необхідно користуватися правилом чистої теперішньої вартості, яке стверджує, що проект є прийнятним, якщо теперішня вартість очікуваних додаткових грошових потоків перевищує теперішню вартість прогнозованих негативних грошових потоків (інвестиція варта більшого ніж вона є). Vj=Wj-Ij

Vj-вартість; I-інвестиція; Wj-цінність; Ij-початкові витрати на цю інвестицію.

Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Правило чистої теперішньої вартості ілюструється такою формулою:

Іншими словами, чиста теперішня вартість — це сума всіх очікуваних грошових потоків (R,) починаючи з року 1 (ґ=1) до кінця життєвого циклу проекту (/І), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект.

Правило чистої теперішньої вартості дає теоретично обґрунтовану відповідь на питання щодо прийняття або відхилення інвестиційної пропозиції.

де г — ставка дохідності, яка дає NPV = 0. а всі інші символи такі самі, як і у формулі NPV. Проект приймається за умови, якщо значення його внутрішньої норми дохідності більше, ніж ставка дохідності, яка вимагається за проектом. У цьому разі величина k з формули чистої теперішньої вартості представляє ставку дохідності, яка потребується.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.