Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

58. Відновлення втраченого судового провадження.

Провадження у цивільній справі відображається в письмових матері­алах цивільної справи, які ведуться відповідно до правил судового діло­водства. Не виключається, що частина або всі матеріали цивільної спра­ви можуть бути втрачені. Така ситуація називається втратою судового провадження.

Втрата судового провадження може статися внаслідок об'єктивних (пожежа, стихійне лихо тощо), а також суб'єктивних причин - недбалості або навмисних дій працівників суду чи інших осіб (наприклад, крадіжки, підпалу, пошкодження). Передбачаючи можливість втрати судового провадження або його частини, законодавець встановив процедуру його відновлення. При цьому відновлення втраченого судового провадження не передбачає нового розгляду справи по суті або її перегляду, а лише визначає встановлення результатів судового розгляду, який уже відбувся раніше. Відновлення втраченого провадження можливе у будь-якому виді цивільного судо­чинства: позовному, наказному або окремому провадженні,

У порядку, встановленому ЦПК, підлягають відновленню лише ті цивільні справи, у яких провадження завершилось ухваленням рішення або постановленням ухвали про закриття прова­дження. Якщо ж матеріали цивільної справи були втрачені до ухвалення відповідного судового рішення, то у разі повної втрати провадження позивач може пред'явити новий позов, а у разі часткової його втрати - особи, які беруть участь у справі, мають право надати суду наявні в них докази або клопотати про вчинення тих процесуальних дій, результати яких бу­ло втрачено (призначити експертизу, витребувати докази тощо).

Порушити питання про відновлення втраченого судового прова­дження мають право особи, які брали участь у справі. Для цього їм слід звернутися до суду із заявою про відновлення провадження. Заявниками також можуть бути правонаступники осіб, які брали участь у справі, хоча прямо це законом не передбачено.

Заявник має бути особисто заінтересованим у поновленні провадження, адже у відповідній заяві необхідно зазначити мету відновлення втрачено­го судового провадження. Крім того, закон наділяє суд правом із власної ініціативи розпочати відновлення втраченого провадження. Проте законодавець не деталізує, в яких випадках суд може бути ініціатором відновлення провадження, то­му вирішення цього питання відбувається на розсуд суду.

Заявник має подати відповідну заяву до того суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Таким чином, відновлення втра­ченого провадження здійснюється тим самим судом, що розглядав справу. При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, також осіб, які виконували судове рішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]